Уткіна Юлія Миколаївна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук

Рік народження: 1981

Освіта:

У 2003 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Кандидат економічних наук з 2010 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації:  « Удосконалення системи менеджменту якості на вагоноремонтних підприємствах залізничного транспорту» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності:

економіка й організація інноваційної діяльності у промисловості та на транспорті, забезпечення конкурентоспроможності підприємств промисловості та транспортної галузі, управління проектами, основи підприємництва.

Автор:

понад 50 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Панченко С.В.,  Дикань В.Л.,  Шраменко О.В., Полякова О.М.,  Уткіна Ю.М. Підприємництво: підручник.  Харків: УкрДУЗТ, 2018. – Ч. 1. Теоретичні основи організації підприємницької діяльності. – 241 с.
  2. Панченко С.В.,  Дикань В.Л.,  Шраменко О.В., Полякова О.М.,  Уткіна Ю.М. Підприємництво: підручник.  Харків: УкрДУЗТ, 2018. – Ч. 2. Реалізація підприємницької діяльності у сучасних ринкових умовах. – 228 с.
  3. Avanesova  N., Volovelska I., Maslova V., Sukhorukova T., Utkina Y.Improvement of a Mechanism of Providing Economic Security Of Enterprises in the System of Global Competitiveness. International Journal Of Engineering & Technology.  Vol. 7 No 4.3 (2018): Special Issue 3. – р. 393-397. Pages – 5  // website: www.sciencepubco.com/index.php/IJET/
  4. Уткіна Ю.М.,  Остапюк Б.Я.  Інноваційний розвиток у механізмі забезпечення глобальної конкурентоспроможності підприємств.Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018.  №61. С. 167-173.
  5. Уткіна Ю.М. Якісні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств.  Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. №65.  С. 167-173.
  6. Уткіна Ю.М.,   Руських А.О. Гейміфікація: потенціал застосування, роль і місце в розвитку підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. №66.  С. 139-148.
  7. Avanesova N., Kirdina O. , Volovelska I. , Maslova V. and  Utkina Y. Analytical tools for ensuring economic security in the conditions of global competitiveness: theoretical aspect. SHS Web of Conferences.  Vol.67 (2019) – DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706004
  8. Кірдіна О.Г., Уткіна Ю.М., Кондратюк М.В. Управління інноваційною дільністю підприємства в умовах глобальної конкурентоспроможності. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. №69. С. 193-200.
  9. Уткіна Ю.М. Глобалізаційні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Ефективність сучасного бізнесу в умовах динамічного середовища: монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.Л. Калініченко. – Х.: ФОП Панов А.М., 2018. – С. 316-324.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Економіка і організація інноваційної діяльностіЕкономіка підприємства
2Економіка і організація інноваційної діяльностіПідприємництво
3ПідприємництвоПідприємництво
4Конкурентоспроможність підприємстваЕкономіка підприємства