Толстова Анна Вадимівна

Посада: доцент, відповідальний секретар фахового видання «Вісник економіки транспорту і промисловості»

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук

Рік народження: 1986

Освіта:

У 2007 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Економіка підприємства».

Кандидат економічних наук з 2012 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Забезпечення конкурентоспроможності міжнародних транспортних коридорів» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності:

забезпечення конкурентоспроможності національної мережі МТК; ефективний розвиток залізничного транспорту; державне регулювання економіки України, забезпечення її сталого розвитку.

Член радакційної коллегії та відповідальний секретар фахового видання «Вісник економіки транспорту і промисловості».

Автор:

понад 60 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Толстова А.В. Колективна монографія: Трансформаційні зміни глобальної економіки та їх вплив на розвиток економіки України. Стійкий розвиток в умовах соціально-орієнтованої економіки. – Харків: Смугаста типографія. – 2016. – С.41-52
  2. Толстова А.В., Половнева Ю. Промислово-територіальні кластери – основа реіндустріалізації  вітчизняної промисловості.  Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016.  №55.  С.9-16
  3. Толстова А.В., Огненна К.  Теоретичні аспекти формування механізму інноваційного розвитку промислового підприємства.   Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2016. №21. С.106-109
  4. Толстова А.В. Трансформаційні зміни глобальної економіки та їх вплив на розвиток економіки України: колективна монографія.  Стійкий розвиток в умовах соціально-орієнтованої економіки.  Харків: Смугаста типографія.  2016. С.41-52
  5. Толстова А.В. Стратегічний розвиток економіки України: інвестиційний аспект: колективна монографія. Інноваційно-інвестиційні засади стійкого розвитку базових галузей національного господарства: колективна монографія / за ред..В.П. Ільчука. Чернігів: Чернігів.нац.ун-т, 2016. 396с.  С.329-341
  6. Толстова А.В. Формування економічної поведінки населення та суб’єктів господарювання в сучасних умовах розвитку економіки України: монографія. Актуальні проблеми та напрямки розвитку потенціалу соціально-економічних систем в умовах конкуренції / за заг.ред. д-ра екон.наук, проф.. Л.Л. Калініченко. – Х.: ФОП Панов А.М., Видав.ТОВ «В справі», 2017.  275 с. С.229-240.
  7. Толстова А.В., Сергієнко С.  Розвиток соціального підприємництва в Україні.  Вісник економіки транспорту і промисловості.  2018.  №62. С.384-391.
  8. Дикань В.Л., Токмакова І.В.,   КоріньМ.В., Толстова А.В.   Основи бізнесу: підручник.  Харків: УкрДУЗТ, 2018.  291 с.
  9. Ovchynnikova V., Tolstova A., Obruch H., Ostroverkh H. Ensuring Development of the Production Potential in Terms of Implementation of Strategic Initiatives of the Railway TransportInternational Journal Of Engineering & Technology. 2018. Vol. 7 No 4.3 (2018): Special Issue 3. – р. 482-487. Pages – 6  // website: www.sciencepubco.com/index.php/IJET/

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Потенціал і розвиток підприємстваЕкономіка підприємства
2Потенціал і розвиток підприємстваПідприємництво
3Проектний аналізЕкономіка підприємства
4Проектний аналізПідприємництво
5Економіка праці на підприємствах залізничного транспортуЕкономіка підприємства
6Економіка праці на підприємствах залізничного транспортуПідприємництво