Корінь Мирослава Василівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, доцент

Рік народження: 1987

Освіта:

У 2010 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Економіка підприємства».

Кандидат економічних наук з 2013 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Забезпечення інноваційного розвитку залізничного транспорту на основі формування промислово-логістичної системи» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

У 2017 році отримала сертифікат Spoleczna Akademia Nauk з англійської мови рівня В2.

У 2018 році пройшла міжнародне стажування в м. Островець-Свентокшиський (Польща) за тематикою «Innovative Educational Technologies: European Experience and Its Application in Training in Economics and Management».

Доктор економічних наук з 2019 року. Дисертацію захистила в спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 в Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації:  «Теоретико-методологічні аспекти розвитку інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва» (науковий консультант – професор Дикань В.Л.)

У 2020 році пройшла стажування у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (м. Івано-Франківськ, Україна), Університеті Ковентрі ( м. Ковентрі, Великобританія), Європейському інституті безперервної освіти (м. Подгайськ, Словаччина) на тему «Сталий розвиток енергетики та екології».

Напрямок наукової діяльності:

забезпечення інноваційного розвитку підприємств, забезпечення розвитку інфраструктури залізничного транспорту, транскордонне співробітництво, державне регулювання промисловості, міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика.

Автор:

107 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Дикань В.Л., Токмакова І.В., Овчиннікова В.О., Корінь М.В., Толстова А.В. Основи бізнесу: навчальний посібник. Харків: УкрДУЗТ, 2018. 291 с.
 2. Корінь М.В. Інфраструктурні асиметрії розвитку залізничного транспорту України в умовах інтеграції в транспортно-логістичний простір ЄС. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії.    Вип. 6 (18).  С. 74-80.
 3. Корінь М.В. Концепція розвитку транзитного потенціалу українських залізниць у контексті розширення транскордонного співробітництва. Вісник Одеського національного університету. Серія: «Економіка». 2018. Т. 23. Вип. 8 (73). С. 42-47.
 4. Корінь М.В., Сендюк В.Е., Муквіч О.С. Теоретичні засади модернізації підприємств залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 64. С. 231-240.
 5. Корінь М.В. Розвиток залізничного транспорту в контексті розширення транскордонного співробітництва: інституційний аспект. Вісник економіки транспорту і промисловості.  № 63. С. 102-111.
 6. Корінь М.В. Державне регулювання розвитку спільних виробництв за участю залізничного транспорту в умовах транскордонної співпраці. Агросвіт. 2019. № 6. С. 40-48.
 7. Корінь М.В. Розроблення моделі спільного управління інфраструктурними проектами розвитку залізничного транспорту в умовах транскордонної співпраці. Інтелект ХХІ. 2019. № 1. С. 37-42.
 8. Корінь М.В. Особливості формування локалізованого виробництва з розвитку залізничної інфраструктури. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 65. С. 117-123.
 9. Корінь М. В. Розвиток інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва: монографія. Харків: УкрДУЗТ, 2019. 401 с.
 10. Корінь М.В., Кондратюк М.В., Фарафонова О.В. Формування системи кадрового забезпечення розвитку інфраструктури залізничного транспорту в транскордонних регіонах. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 66. С. 29-37.
 11. Корінь М.В., Абдуллаєв А.І., Польгуй Д.Г. Розроблення моделі управління інвестиційним забезпеченням проєктів розвитку інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонної співпраці. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 67. С. 238-247.
 12. Корінь М.В., Токмакова І.В., Овчиннікова В.О. Напрямки та інструменти державного регулювання стратегічного розвитку залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 69. С. 114-12
 13. Korin M., Babenko V., Koniaieva Y., Yevchuk L., Dikan O., Tokmakova I., Study of innovative susceptibility of low potentional energy technologies in Estudios de Economia Aplicada. 2020. № 38(4). URL: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4095. doi: 10.25115/EEA.V38I4.4095.
 14. Дикань В.Л., Корінь М.В. Концепція впровадження цифрового реінжинірингу в діяльність промислових підприємств. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Економіка». № 8 (16). Режим доступу: https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/292/264.
 15. Korin M., Bezuhla J., Kononenko ,  Bytiak O.,  Zacharchyn H. Renovation and sustainable development of the industrial energy enterprise: economic and legal management mechanism. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021. № 628(1). URL:https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/628/1/012009/pdf/. doi:10.1088/1755-1315/628/1/012009.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Економічний аналізЕкономіка підприємства
2Економіка враженьЕкономіка підприємства
3Управління ланцюгами постачаньПідприємництво, торгівля та біржова діяльність
4Корпоративна логістикаПідприємництво, торгівля та біржова діяльність
5Соціальне підприємництвоПідприємництво, торгівля та біржова діяльність