Каличева Наталія Євгеніївна

Посада: заступник завідувача кафедри по навчально-методичній роботі, доцент

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, доцент

Рік народження: 1981

Освіта:

У 2004 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини та обладнання».

Кандидат економічних наук з 2013 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: «Удосконалення управління підприємствами колійного господарства залізничного транспорту України» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

У 2017 році отримала  сертифікат Суспільної Академії Наук (Польща) з англійської мови рівня В2.

Доктор економічних наук з 2020 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 за спеціальністю  08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).  Тема дисертації: «Теоретико-методологічні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту в умовах трансформації бізнес-середовища» (науковий консультант – професор Дикань В.Л.).

 

Напрямок наукової діяльності:

конкурентоспроможність підприємства, удосконалення діяльності підприємства, виробничо-господарська та зовнішньоекономічна діяльність підприємства, розвиток підприємств залізничного транспорту.

Автор:

160 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Каличева Н.Є. Напрями інноваційного розвитку пасажирських перевезень на залізничному транспорті.Вісник економіки транспорту і промисловості.  2016. № 53. С. 93-96.
 2. Каличева Н.Є Роль транспортно-логістичних систем у забезпеченні стійкого розвитку економіки.Вісник економіки транспорту і промисловості. №58. С. 103-109.
 3. Каличева Н.Є Вплив інформаційних технологій на ефективність функціонування вітчизняної транспортно-логістичної системи в сучасних умовах. / Актуальні проблеми та напрями розвитку потенціалу соціально-економічних систем в умовах конкуренції :монографія [Заг.ред.д.е.н.,проф. Л.Л. Калініченко.] Х.:ФОП Панов А.М. Видав. ТОВ«Всправі»,2017.  С. 201-210 (275 с.)
 4. Дикань В.Л.,  Каграманян А.О., Сухорукова Т.Г. ,  Каличева Н.Є.,  Маковоз О.В. Товарознавство та комерційна діяльність: підручник. Харків: УкрДУЗТ, 2018. 369 с.
 5. Каличева Н.Є., Ампілогов М.К.  Вплив соціальної відповідальності на ефективний розвиток підприємств залізничного транспорту. Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наукових праць.  2018. Вип. 2(64). С. 53 – 57.
 6. Каличева Н.Є., Зленко О.В.  Вплив управління персоналом на стратегічний  розвиток залізничного транспорту в сучасних умовах. Вісник економіки транспорту і промисловості.  2018. № 62. С. 75-82.
 7. Каличева Н.Є., Діденко К.В., Ільєнков В.В. Вплив соціальної відповідальності на розвиток бізнесу в Україні.Причорноморські економічні студії: науковий журнал. 2018. Вип. 28. Ч. 1 С. 79-81.
 8. Каличева Н.Є., КопачевськаЮ.А. Вплив логістики на розвиток підприємств малого бізнесу в сучасних умовах господарювання.Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018.  Вип. 20. Ч. 2.  С. 11-14.
 9. Dykan V., Tokmakova I., Kalicheva N., Korin M., Kozlova A.Formation of the Institutional Model of Public Administration of Post-Industrial Transformation of the Ukrainian Industrial Complex. International Journal Of Engineering & Technology. Vol. 7 No 4.3 (2018): Special Issue 3.  р. 438-444. Pages – 7  // website:sciencepubco.com/index.php/IJET/
 10. Каличева Н.Є.,  Політаєв Д.Б.,  Торопова Д.Д. Формування конкурентного середовища як фактор забезпечення сталого розвитку залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 66.  С. 22-28.
 11. Dykan V.,  Ovchynnikova V., Kalicheva N. Korin M.Strategic Knowledge Management as Means of Ensuring the Competitiveness of Railway Transport Enterprises. SHS Web of Conferences. Vol.67  DOI:https://doi.org/10.1051/shsconf/20196701003
 12. Каличева Н.Є., Маслова В.О. Удосконалення транспортного обслуговування як фактор забезпечення товарних характеристик продукції. Вісник економіки транспорту та промисловості. 2020. Вип. 69. С. 128-134

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Організація виробництваЕкономіка підприємства
2Організація виробництваПідприємництво
3Економіка і організація виробництваЕлектропостачання та ресурсозберігаючі технології
4Економіка і організація виробництваЕлектричний транспорт
5Товарознавство та комерційна діяльністьПідприємництво
6Товарознавство та комерційна діяльністьМаркетинг