Дикань Володимир Леонідович

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Рік народження:

Освіта:

Освіту здобув в Українському заочному політехнічному інституті на вечірньому відділенні машинобудівного факультету за спеціальністю «Технологія машинобудування, металоріжучі станки та інструменти».

Кандидат економічних наук з 1994 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій раді при Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю 08.02.03 – управління, планування і державне регулювання економіки. Тема дисертації: «Забезпечення конкурентостійкості підприємств в умовах ринкової економіки» (науковий керівник к.т.н., професор Бойко І.Г.).

Доктор економічних наук з 1996 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій раді при Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю 08.02.03 – управління, планування і державне регулювання економіки. Тема дисертації: «Конкурентноздатність і економічна стабільність підприємств у промислово-фінансових групах (методологічні аспекти)» (науковий консультант академік НАН України Лукінов І.І.)

У 2018 році пройшов міжнародне стажування в м. Рига (Латвія) за тематикою «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління».

Має практичний досвід роботи: завод “Автозапчастина” (учень слюсаря, слюсар-ремонтник 6-го розряду, головний механік заводу), «Харківавтотехобслуговування» (начальник виробництва, заступник генерального директора з виробництва), АКЗТ “Харківський завод Проммонтажелектроніка” – ЮБиСи Промо (генеральний директор протягом 22 років)

Напрямок наукової діяльності:

забезпечення конкурентоздатності підприємств в умовах ринкової економіки, економічна безпека підприємства, стратегічне управління підприємством, державне регулювання економіки, міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика.

Академік Транспортної академії України, заслужений будівельник України, Почесний залізничник.

З 1997-2001 р. Член експертної ради ВАК України по напрямку «Економіка».

Голова спеціалізованої вченої ради Д 64.820.05 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» й «Економіка та управління національним господарством» в Українському державному університеті залізничного транспорту. Під його консультуванням та керівництвом підготовлено та захищено 16 докторів та 44 кандидат економічних наук.

Головний редактор збірника «Вісник економіки транспорту і промисловості», співорганізатор шістнадцяти науково-практичних міжнародних конференцій «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика».

Автор:

понад 270 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Почесне звання «Заслужений будівельник України» (1993 р.).

Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації за вагомі заслуги у розвитку електротехнічного виробництва (1998р.); почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю у галузі машинобудування та з нагоди професійного свята – Дня машинобудівника України (1998 р.); Ювілейна медаль «Х років МИА» Ради Президентів Міжнародної інженерної академії (2001 р.); знаком «Почесний залізничник» (2003 р.); срібна медаль ім. А.М. Підгорного Інженерної академії України (2003 р.); подяка Харківського міського голови за вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм, значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток м. Харкова та з нагоди 350-річчя заснування міста (2004 р.); почесна грамота Харківської міської ради за багаторічну сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм та з нагоди 75-річчя від дня заснування Української державної академії залізничного транспорту (2005 р.); почесний диплом Міжнародної інженерної академії за вагомий внесок у розвиток Інженерної академії України (2006 р.); переможець обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Завідувач кафедри» (2010 р., 2011 р.); диплом Харківської обласної державної адміністрації за особисті досягнення в галузі науки, вагомий внесок у вирішення науково-технічних та соціально-економічних проблем Харківської області та призначено обласну стипендію в галузі науки ім. М.І. Туган-Барановського (з економіки) (2010 р.); почесна грамота правління благодійного фонду «ХІІТОВЕЦЬ» за вагомий внесок у реалізацію наукових програм та підготовку молодих вчених вищої кваліфікації – кандидатів та докторів наук і їх захисту в Спеціалізованій Вченій раді (2011 р.); почесна грамота Транспортної Академії України за вагомий особистий внесок у становлення та розвиток Транспортної Академії України з нагоди 20-річчя від дня заснування (2012 р.); грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2016 р.); почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації за вагомий внесок у виконання державних освітянських програм, впровадження сучасних методів навчання в підготовку висококваліфікованих кадрів для залізничної галузі та з нагоди Дня залізничника України (2017 р.); грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2018 р.); диплом Асамблеї ділових кіл України за особистий внесок у розвиток економічної науки України, підготовку фахових спеціалістів для України і інших держав (2018 р.); почесна грамота ректора Українського державного університету залізничного транспорту за багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм (2018 р.); диплом почесного професора Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (2018 р.); переможець обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Завідувач кафедри» (2018 р.); подяка Харківського національного автомобільно-дорожнього університету за високий професіоналізм, плідну працю та підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціалізації «Економіка підприємства» за ступенем вищої освіти «магістр» (2019 р.); грамота Верховної Ради України за вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурно-освітній розвиток держави, активну громадську діяльність, сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 29-ї річниці проголошення незалежності України (2020 р.).

Вибрані публікації:

 1. Дикань В.Л. Забезпечення конкурентостійкості підприємства: монографія. Х.: Основа, 1995.
 2. Дикань В.Л. Реформирования экономики Украины и конкурентоустойчивость предприятий: монография.  Харьков: Основа, 1997.  345 с.
 3. Дикань В.Л. Пріоритетність та стратегічна значущість транспортної системи для економіки України. Міжнародний техніко-економічний журнал «Українські залізниці», липень 2014. №7(13).  С.24-27.
 4. Дикань В.Л., Корінь М.В. Розвиток високошвидкісного руху в Україні на основі формування виробничо-логістичних кластерів.   Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2015. Вип. 154.  С. 98-103
 5. Дикань В.Л. Концепція інноваційного розвитку економіки України.  Вісник економіки транспорту і промисловості.  2015.  № 52.  С. 9-20.
 6. Dykan V., Tokmakova I., Kalicheva N., Korin M., Kozlova A.  Formation of the Institutional Model of Public Administration of Post-Industrial Transformation of the Ukrainian Industrial Complex. International Journal Of Engineering & Technology. 2018.  Vol. 7 No 4.3 (2018): Special Issue 3.  р. 438-444. Pages – 7. website: www.sciencepubco.com/index.php/IJET/
 7. Дикань В.Л., Островерх Г.Є. Удосконалення механізмів державного управління розвитком залізничної галузі України у евроінтеграційному векторі.  Вісник економіки транспорту і промисловості. , 2018.  № 62. С.
 8. Дикань В.Л., Заєць Г.П. Організаційно-економічне забезпечення ефективної діяльності підприємств:логістичний підхід.  Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. №65  С.9-18
 9. Dykan V., Tokmakova I., Pavlichenko V., Cherednychenko O., Korin M. The concept of management of economic security of the railway transport in the context of overcoming the manifestations of a systemic crisis. SHS Web of Conferences. 2019.  Vol. 67. P. 6. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706014
 10. Dykan V.,  Ovchynnikova V., Kalicheva N., Korin M. Strategic Knowledge Managment as Means of Ensuring the Competitiveness of Railway Transport Enterprises. SHS Web of Conferences. 2019. Vol. 67 P. 6. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196701003
 11. Дикань В.Л., Шраменко В.О. Стратегічні орієнтири державного регулювання суб’єктів малого та середнього бізнесу: колективна монографія “Стратегічні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств у цифровому економічному просторі” [за ред. д.е.н., проф. Ареф’євої О.В.] К.: ФОП Маслаков, 2019.  С. 47-55 (490 с. )
 12. Дикань В. Л., Панченко С.В. Тенденції та протиріччя розвитку залізничного транспорту в умовах становлення світової транспортно-логістичної системи. Oxford Debate. EBA 2020. All rights reserved. 2020. P. 144-151 ( p.178)
 13. Дикань В. Л., Обруч Г. В. Розроблення підходу до формування системи нематеріальної мотивації працівників підприємств залізничного транспорту в умовах цифровізації. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2020. № 1 (69). С. 96 ‒ 107.
 14. Дикань В. Л., Обруч Г. В. Управління реалізацією спільних інвестиційних проектів за участю підприємств залізничного транспорту в умовах цифровізації. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 69. С. 9 ‒ 21.
 15. Sahaidak M., Dykan V., Tepliuk M., Popova N., Bortnik A.Comprehensive assessment of influence of the innovative development asymmetry on functioning of the industrial enterprise. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020. № 6. рр. 162-167.
 16. Ramazanov S., Dykan V., Babenko V., Honcharenko O., Moisieieva N. Integrated Intelligent Information and Analytical System of Management of a Life Cycle of Products of Transport Companies. Journal of Information Technology Management. 2020. Vol. 12. No. 3. рр. 26-33. URL: https://jitm.ut.ac.ir/article_7629 1_81fc65ca9e7647cc2f978481f587e8de.pdf.
 17. Дикань В. Л., Корінь М. В. Концепція впровадження цифрового реінжинірингу в діяльність промислових підприємств. Адаптивне управління: теорія і практика». Серія «Економіка». 2020. № 8 (16). URL: https://amtp.org.ua/index.p hp/journal2/article/view/292/264.
 18. Babenko V., Dykan V., Baksalova O., Prokhorova V., Ovchynnikova V., Chobitok V. Information and consulting service using in the organization of personnel management. Studies of Applied Economics. 2020. Vol. 38, no 3 (1). URL: http://ojs.ual.es/ojs/index.ph p/eea/article/view/3999.
 19. Mavlutova I., Dykan V., Babenko V., Prokopenko N., Kalinichenko S., Tokmakova I. Business restructuring as a method of strengthening company’s financial position. Journal of Optimization in Industrial Engineering. 2021. Vol. 14, Issue 1. рр. 129-139. URL: http://www.qjie.ir/article_677839.html.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Вступ до фахуЕкономіка підприємства
2Вступ до фахуПідприємництво, торгівля та біржова діяльність
3Економіка підприємстваЕкономіка підприємства
4Економіка підприємстваПідприємництво, торгівля та біржова діяльність
5Технологія машинобудівних підприємствЕкономіка підприємства
6Технологія машинобудівних підприємствПідприємництво, торгівля та біржова діяльність
7Глобалізаційні процеси в сучасній економіціЕкономіка підприємства
8Методологія управління науковими проектамиЕкономіка підприємства