Заслужені діячі України

Каргін Анатолій Олексійович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

Каргін Анатолій Олексійович

Доктор технічних наук з 1997 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 02.25.04 Харківського державного технічного університету радіоелектроніки за спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси керування. Тема дисертації: «Інтелектуальні управляючі системи реального часу для гнучких автоматизованих виробництв».

Напрямок наукової діяльності: інтелектуальні ситуаційні машини, створення теорії інтелектуальних ситуаційних машин та на її основі – технології.

Автор 270 наукових праць та навчально-методичних розробок. Підготував 14 кандидатів технічних наук.

Дикань Володимир Леонідович

завідувач кафедри, д.е.н., професор

Дикань Володимир Леонідович

Доктор економічних наук з 1996 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій раді при Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю 08.02.03 – управління, планування і державне регулювання економіки. Тема дисертації: «Конкурентноздатність і економічна стабільність підприємств у промислово-фінансових групах (методологічні аспекти)» (науковий консультант академік НАН України Лукінов І.І.)

Напрямок наукової діяльності: забезпечення конкурентоздатності підприємств в умовах ринкової економіки, економічна безпека підприємства, стратегічне управління підприємством, державне регулювання економіки, міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика.

Автор понад 300 наукових праць та навчально-методичних розробок. Підготував 47 кандидатів та 17 докторів економічних наук.

Мануйленко Володимир Григорович

Доцент, доц.

Мануйленко Володимир Григорович

Доцент кафедри колії та колійного господарства.

Напрямок наукової діяльності: будівельні роботи і процеси, технічна та нормативна документація.

Автор 27 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Данько Микола Іванович

д.т.н., професор, ректор (2004-2013 рр)

Данько Микола Іванович

Доктор технічних наук з 2006 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.089.03 за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи. Тема дисертації: «Наукові основи ресурсозберігаючих технологій при організації вантажних залізничних перевезень».

Напрямок наукової діяльності: ресурсозберігаючі технології у перевізних процесах на залізничному транспорті; удосконалення транспортно-експедиційного обслуговування користувачів залізничних перевезень на основі раціонального використання перевізних ресурсів; вибір раціональних схем залізничних станцій для районів масового обслуговування користувачів залізничних перевезень.

Автор понад 200 друкованих праць, з них 37 книг, 19 авторських свідоцтв, патентів та депонованих рукописів.

Соболєв Юрій Володимирович

д.т.н., професор, ректор (1980-2004 рр)

Соболєв Юрій Володимирович

Доктор технічних наук з 1984 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Харківського політехнічного інституту за спеціальністю 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки і систем управління. Тема дисертації: «Принципы построения комплекса путевых преобразователей для АСУ промышленным транспортом».

Напрямок наукової діяльності: збільшення пропускної здатності залізничних магістралей та підвищення рівня їх використання за рахунок удосконалення технологій і управління перевізним процесом.

Автор більше 250 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 130 патентів та авторських свідоцтв.

Філіппенко Ігор Григорович

д.т.н., професор, завідувач кафедри «Обчислювальна техніка та системи управління» (1975-2005 рр)

Філіппенко Ігор Григорович

Доктор технічних наук з 1986 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Харківського інституту радіоелектроніки ім. акад. М.К. Янгеля за спеціальністю 05.13.01 – управління в технічних системах. Тема дисертації: «Разработка теоретических основ и принципов построения  вероятностно-детерминированных нейроподобных управляющих структур технических систем повышенной надежности».

У 1994 році  за значний особистий внесок у побудові національної освіти, розвиток наукових досліджень, впровадження сучасних форм навчання і виховання молоді присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». У 1998 році обраний академіком Української Академії Інформатики. Дані про Філіппенка І.Г.  увійшли в біографічний словник «Видатні педагоги вищої школи м.Харкова».

Напрямок наукової діяльності: розвиток та моделювання систем автоматичного керування, обчислювальної техніки та нетрадиційних нейроподібних обчислювальних та управляючих надійних, відмовостійких та живучих нейромереж.

Автор понад 250 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 12 авторських свідоцтв. Підготував 12 кандидатів та 1 доктора технічних наук.

Каграманян Артур Олександрович

проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н, доцент

Каграманян Артур Олександрович

Кандидат технічних наук з 1996 року. Тема дисертаційної роботи “Зниження експлуатаційних витрат дизельного палива газодизелем маневрового тепловоза”. Науковий керівник – д.т.н., проф. Єрощенков С.А.

Напрямок наукової діяльності: підвищення паливної економічності та поліпшення екологічних показників тепловозних дизелів.

Автор понад 100 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 22 патенти та авторських свідоцтва.

Чихладзе Едуард Давидович

д.т.н., професор, завідувач кафедри «Будівельна механіка та гідравліка» (1990-2011 рр)

Чихладзе Едуард Давидович

Доктор технічних наук з 1986 року. Тема дисертації: «Несуча здатність сталебетонних конструкцій в умовах статичного та динамічного навантаження».

Напрямок наукової діяльності:  розробка теорії розрахунку сталебетонних конструкцій та рішення проблеми вогнестійкості конструкцій.

Автор понад 300 наукових праць, у тому числі восьми підручників. Підготував 25 кандидатів та 2 докторів технічних наук.