Чихладзе Едуард Давидович

Чихладзе Едуард Давидович

Посада: завідувач кафедри «Будівельна механіка та гідравліка» (1990-2011 рр)

Науковий ступінь, вчене звання: д.т.н., професор

Рік народження: 1938

Освіта:

У 1960 році закінчив будівельний факультет Харківського інституту інженерів транспорту. У 1960 – 1965 рр.  інженер інституту «Гідропроект ім. С.Я. Жука». У 1965 – 1968 рр. аспірант кафедри залізобетонних конструкцій Харківського інженерно-будівельного інституту.

Кандидат технічних наук з 1969 року. Тема дисертації: «Стійкість гнучких залізобетонних стрижнів при різних умовах навантаження».

Доктор технічних наук з 1986 року. Тема дисертації: «Несуча здатність сталебетонних конструкцій в умовах статичного та динамічного навантаження».

Напрямок наукової діяльності:

Розробка теорії розрахунку сталебетонних конструкцій та рішення проблеми вогнестійкості конструкцій.

Автор:

Автор понад 300 наукових праць, у тому числі восьми підручників. Підготував 25 кандидатів та 2 докторів технічних наук.

Нагороди та подяки:

Ветеран праці (1989); Відмінник освіти України (2000); Заслужений працівник освіти України (2006)

Вибрані публікації:

  1. Чихладзе Е.Д. Опір матеріалів: Підручник для студентів будівельних спеціальностей транспортних вузів // Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 366 с.
  2. Чихладзе Е.Д. Будівельна механіка: Підручник – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 320 с.
  3. Чихладзе Е.Д., Кіслов О.Г., Кітов Ю.П. Лабораторний практикум з опору матеріалів і будівельної механіки: Навчальний посібник – Харків: ХНАДУ, 2008. – 236 с.
  4. Чихладзе Е.Д., Кітов Ю.П. Вибрані задачі з опору матеріалів з розв’язаннями: Навчальний посібник – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 231 с.
  5. Чихладзе Е.Д., Веревічева М.А., Галагуря Є.І. та інші. Основи лінійної теорії пружності, пластичності та повзучості: Навчальний посібник. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – 149 с.
  6. Чихладзе Е.Д., Берестянська С.Ю., Лисяков І.М. Динамічні  розрахунки конструкцій. Підручник – Харків: УкрДУЗТ, 2015.
  7. Чихладзе Э.Д., Арсланханов А.Д., Черненко Н.Г. и др. Совершенствование методов расчета и проектирования конструкций и сооружений // Харьков: ХарГАЖТ, 1996. – 152с.
  8. Чихладзе Э.Д., Жакин А.И., Веревичева М.А. Огнестойкость бетонных и сталебетонных конструкций // Харьков: ХарГАЖТ, 2000. – 97 с.
  9. Чихладзе Э.Д., Китов Ю.П., Ватуля Г.Л. и др. Основы расчета и проектирования комбинированных и стальных конструкций // Киев: Издательство «Транспорт Украины», 2006. – 104 с.
  10. Чихладзе Э.Д., Гапонова Л.В. Температурно-влажностный режим сталебетонных несущих и ограждающих конструкций промышленных зданий и сооружений // Харьков: ХНАМГ – 2011. – 187 с.