Філіппенко Ігор Григорович

Філіппенко Ігор Григорович

Посада: завідувач кафедри обчислювальної техніки та систем управління (1975-2005)

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження: 1935

Освіта:

У 1958 році закінчив Харківський Ордена Леніна політехнічний інститут ім. В.І. Леніна за спеціальністю «Електричні машини та апарати».
Доктор технічних наук з 1986 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Харківського інституту радіоелектроніки ім. акад. М.К. Янгеля за спеціальністю 05.13.01 – управління в технічних системах. Тема дисертації: «Разработка теоретических основ и принципов построения  вероятностно-детерминированных нейроподобных управляющих структур технических систем повышенной надежности».

Напрямок наукової діяльності:

Розвиток та моделювання систем автоматичного керування, обчислювальної техніки та нетрадиційних нейроподібних обчислювальних та управляючих надійних, відмовостійких та живучих нейромереж.

У 1975-2005 рр. – завідувач кафедри обчислювальної техніки та систем управління.

Автор:

Понад 250 наукових праць та навчально-методичних розробок. Серед них 3 підручника, 12 авторських свідоцтв. Підготував 12 кандидатів та 1 доктора технічних наук.

Нагороди та подяки:

У 1994 році  за значний особистий внесок у побудові національної освіти, розвиток наукових досліджень, впровадження сучасних форм навчання і виховання молоді присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

У 1998 році обраний академіком Української Академії Інформатики.

Дані про Філіппенка І.Г. увійшли в біографічний словник «Видатні педагоги вищої школи м. Харкова».

Нагороджений медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), «Ветеран праці», знаком «За відмінні успіхи в роботі», значком «Почесному залізничнику».

Вибрані публікації:

 1. Филиппенко И.Г. Взаимодействующие нейроавтоматы и нейроавтоматно-вычислительные структуры: Под редакцией О.Г. Руденко. – К.: Каравелла, 2015. 440 с. Табл. – 31. Ил. – 197. Библиогр. – 435.
 2. Filippenko І. Constructing Nontraditional Probabilistic-Deterministic Neuron-Like Structure for Control and Pattern Recognition Purposes. 3rdIFAC International Workshop on Artificial Intelligence in Real Time Control // Napa/Sonoma, California, U.S.A. September 23-25, 1991.
 3. Филиппенко И.Г. Описание элемента нейраподобной проблемно-ориентированной структуры конечным автоматом с памятью. //АН СССР, АН УССР “Электронное моделирование”, Том 6, №1. – 1982,. С. 84-86 С.
 4. Filippenko І.G., Glushakova G.U. Reliable, fault-tolerance and enduring unconventional neurocalculations. //Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Automation and Computer Science, Mendel’99, 5th International Conference on Soft Computing. June 9-12, 1999, Brno, Czech Republic. P. 345-350.
 5. Филиппенко И.Г., Глушакова А.Ю. Проблема организации межнейронных связей. // Інформаційно-керуючі системі на залізничному транспорті. //Науково – технічний журнал, № 4, 2000, С. 109 – 110.
 6. Філіппенко І.Г., Глушакова А.Ю. Генетичний алгоритм селекції спадкових ознак і якісь майбутніх поколінь. // Харківська державна академія залізничного транспорту: Зб. наук. пр. – Вип. 44 – Харків, 2000 – 139с., С.22-30.
 7. Filippenko І., Filippenko O., Sobolev Yu. Designing fault-tolerant control systems using neuro‑automaton  network concept. // Eastern-European Journal of  Enterprise Technologies.- 2004.-Vol.7, № 1.-P.61-67.
 8. Филиппенко И.Г., Филиппенко О. И. Биологические, искусственные и нейроавтоматные сети – сравнительный анализ, Часть 3. Искусственные нейроавтоматные сети. // Восточно-европейский журнал передовых технологий, 4/2 (16), 2005, С. 29 – 41.
 9. Филиппенко И.Г., Филиппенко О.И. Самосинхронизирующиеся нейроавтоматно сетевые регуляторы матричной формы представления. // Восточно-европейский журнал передовых технологий, 5/2 (23), 2006, С. 24 – 30.
 10. Филиппенко И.Г., Панкратов В.И. Математическая модель динамики средних рыночного процесса предоставления и реализации транспортных услуг. //Восточно-европейский журнал передовых технологий, 5/2 (23), 2006, С. 18 – 24.
 11. Филиппенко И.Г., Филиппенко О.И., Пенкина О.Е.  Многоуровневое дискретное преобразование Фурье. // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2008.-6/3(36). – С.27-31.
 12. Филиппенко И.Г., Головко А.В. Клеточные автоматы – основа построения математической модели процесса распространения пожара. //Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2010. – №3/5(45) – С.8 – 13.