Мануйленко Володимир Григорович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: доцент

Рік народження: 1953

Освіта:

У 1975 році закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту (ДІІТ) за спеціальністю «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство».

Напрямок наукової діяльності:

Будівельні роботи і процеси, технічна та нормативна документація.

Автор:

27 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Почесне звання «Заслужений працівник транспорту України» (1995).

Вибрані публікації:

 1. Саркісов В.А. Організація робіт з відновлення мостів. Проектування та будівництво тимчасових обходів штучних споруд. [Текст]: Навч. посіб./ В.А. Саркісов, В.М. Астахов, В.Г. Мануйленко УкрДАЗТХ.: УкрДАЗТ. 2006–90с.
 2. Організація робіт з реконструкції залізниць [Текст]/: Навч. посіб./ В.М. Астахов, В.Г. Мануйленко, Н.В. Бєлікова, Л.П. Ватуля–Х.: УкрДАЗТ. 2006.–151с./38
 3. Геосинтетические материалы: классификация, свойства, область применения [Текст]/В.Г. Мануйленко, Е.Ф. Орел, Е.Ю. Кабернюк, О.В. Сротюк//Зб. наук. пр. УкрДАЗТ – Х.:УкрДАЗТ,2011.–Вип 126.–с.233–234.
 4. Анализ оценки состояния пути [Текст]/ В.Г. Мануйленко, А.А. Матвиенко, А.А. Бакшеев, Д.М. Ереенво// зб. наук. пр.. УкрДАЗТ – Х.: УкрДАЗТ, 2013. ВИП 160. – с. 160-163.
 5. Мануйленко В.Г. Підготовка інженерних споруд залізниць до введення швидкісного руху пасажирських поїздів [Текст]/В.Г. Мануйленко// Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті: матеріали між нар.наук-технічної конф. (Харків, 24-25 квітня 2013 р.)/ М-во освіти і науки України.-Х., 2013 – с. 60.
 6. Мануйленко В.Г. Залізнична колія в сучасних умовах та ії посилення [Текст]/В.Г. Мануйленко, О.І.Прокопенко//Зб.наук.пр./Укр.держ.акад.залізнич.трансп. – Х., 2014, – ВИП. 145. – с. 129-132
 7. Anna Shevchenko, Oleksander Matviienko, Vitalii Lyuty, Vladimir Manuylenko, and Mykhailo Pavliuchenkov.Ways of introduction of the high-speed movement of passenger trains in Ukraine. Matec Web of Conferences, 230, 01014 (2018) Transbud-2018.
 8. МAtynian, A., Bukhanova, K., Tkachenko, R., Manuilenko, V., & Borodin, D. (2019). Energy Efficient Building Materials with Vermiculite Filler. In International Journal of Engineering Research in Africa (Vol. 43, pp. 20-24). Trans Tech Publications Ltd.
 9. Potapov D.O., Tuley Yu.L., Kulik S.V., Manuilenko V.G., Safoshkina L.V. Effects of train driving modes and the rail foundation structure on the rail side wear in small-radius curves. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 708, Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings 20–22 November 2019, Kharkiv, Ukraine.
 10. Shevchenko, A. A., Matviienko, O. O., Lyuty, V. A., Manuylenko, V. G., & Murygina, N. A. (2019, December). Digital models and the effect of error when shooting terrain for high-speed traffic. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 708, No. 1, p. 012028). IOP Publishing.
 11. М. Shevchenko, A. A., Manuilenko, V. G., Onatska, M. M., FilіchenkoV. P. (2020). Geoinformation Exploration and Comparison of Computer Processing Processes of the Forestry of Ukraine.Metrology and Instruments, (6), 61-66.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Технологія та механізація на залізничному будівництвіЗалізничні споруди та колійне господарство
2Технологія та механізація на залізничному будівництвіУправління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту