Каргін Анатолій Олексійович

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження: 1951

Освіта:

У 1973 закінчив Донецький державний університету, отримав диплом радіофізика за спеціалізацією з технічних засобів систем управління.

Навчався в аспірантурі на кафедрі «Технічні засоби систем управління» за спеціальністю 05.13.01 – технічна кібернетика і теорія інформації.

Кандидат технічних наук з 1979 р. Дисертацію захистив у Харківському інституті радіоелектроніки. Тема дисертації: «Дослідження цінності інформації, яка використовується в автоматизованих системах управління для забезпечення експлуатаційної надійності технологічного обладнання».

Вчене звання доцента кафедри кібернетики та обчислювальної техніки присвоєно у 1982 році.

У 1983-1984 роках проходив наукове стажування в університеті Лондона (Queen Mary College). Стажувався у професора Е. Мамдані, де займався дослідженням і розробкою нечітких методів управління технічними комплексами.

Доктор технічних наук з 1997 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 02.25.04 Харківського державного технічного університету радіоелектроніки за спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси керування. Тема дисертації: «Інтелектуальні управляючі системи реального часу для гнучких автоматизованих виробництв».

Вчене звання професора кафедри комп’ютерних технологій присвоєно у 2001 році.

Створив та розбудував в Україні науковий напрямок «Інтелектуальні машини».

Напрямок наукової діяльності:

Інтелектуальні ситуаційні машини, створення теорії інтелектуальних ситуаційних машин та на її основі – технології.

Інтелектуальні машини – наукова школа розбудована проф. Каргіним А.О. Інтелектуальні інформаційні технології на базі моделей та методів обробки сенсорної інформації, що запозичені у живої природи та когнітивних наук, досліджено та розроблено більш ніж у 15 кандидатських дисертаціях, виконаних під керівництвом проф. Каргіна А.О., опубліковано у понад 350 наукових працях та декількох монографіях.

Автор:

270 наукових праць та навчально-методичних розробок. Підготував 14 кандидатів технічних наук.

Нагороди та подяки:

Нагороджений знаками «За отличные успехи в работе» (1989 р.), «Відмінник освіти України» (2001 р.), «За наукові досягнення» (2009 р.). Має почесне звання «Заслужений працівник освіти України» та «Заслужений професор ДонНУ».

Вибрані публікації:

  1. Anatolii Kargin, Tetyana Petrenko. Knowledge Distillation for Autonomous Intelligent Unmanned System. In: Witold Pedrycz, Shyi-Ming Chen. Advancements in Knowledge Distillation: Towards New Horizons of Intelligent Systems. Studies in Computational Intelligence, vol. 1100. Springer International Publishing, 2023, Pages 101-159.
  2. Kargin A., Petrenko T. Spatio-Temporal Data Interpretation Based on Perceptional Model. In: Mashtalir V., Ruban I., Levashenko V. (eds) Advances in Spatio-Temporal Segmentation of Visual Data. Studies in Computational Intelligence, vol 876. Springer, Cham, 2020, Pages 101-159.
  3. Каргин А.А. Введение в интеллектуальные машины. Книга 1. Интеллектуальные регуляторы / А.А.Каргин. – Донецк: Норд-Пресс, ДонНУ, 2010. – 526 с.
  4. Anatolii Kargin, Tetyana Petrenko. Feeling Artificial Intelligence for AI-Enabled Autonomous Systems. Conference Proceedings of 2022 IEEE Global Conference on Artificial Intelligence and Internet of Things (GCAIoT) Alamein New City, Egypt, 18-21 December 2022, P.88-93.
  5. Kargin А., Petrenko T. Fuzzy Classification of the Flow of Events for Decision-Making in Smart Systems. In: Ben Ahmed M., Boudhir A.A., Karaș İ.R., Jain V., Mellouli S. (eds) Innovations in Smart Cities Applications Volume 5. SCA 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 393. Springer, Cham. pp.103-113.
  6. Anatolii Kargin, Tetyana Petrenko. Method of Using Data from Intelligent Machine Short-Term Memory in Fuzzy Logic System. Conference Proceedings of 2021 IEEE 7th World Forum on Internet of Things (WF-IoT), New Orleans, Louisiana, USA, 20-24 June 2021, P. 842-847.
  7. Anatolii Kargin, Tetyana Petrenko. Internet of Things Smart Rules Engine. Conference Proceedings of 2018 IEEE International Scientific-Practical Conference on Problems of Infocommunications. Science and Technology PIC &T`2018 Kharkiv, Ukraine, October 9-12, 2018, P. 639-644. (Scopus; WoS).
  8. Anatolii Kargin, Tetyana Petrenko. Planning and Control Method Based on Fuzzy Logic for Intelligent Machine. In: Natalia Sharonova, (Eds.): Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021). Volume I: Main Conference Lviv, Ukraine, April 22-23, 2021, CEUR Workshop Proceedings. Vol-2870, pp 1716-1730. Online: http://ceur-ws.org/Vol-2870/paper124.pdf.
  9. Anatolii Kargin, Tetyana Petrenko. Fuzzy Inference Сonsidering Data Aging in Smart Rules Engine. Conference Proceedings of 2020 IEEE International Scientific-Practical Conference on Problems of Infocommunications. Science and Technology PIC S&T`2020 Kharkiv, Ukraine, October 6-9, 2020, P. 128-135.
  10. Anatolii Kargin, Tetyana Petrenko. Multi-level Computing With Words Model to Autonomous Systems Control. In: Algirdas Pakštas, Tetiana Hovorushchenko, Vladimir Vychuzhanin, Hang Yin, Nickolay Rudnichenko. (Eds.): The 9th International Scientific and Practical Conference “Information Control Systems & Technologies” (ICST-2020). Odessa, Ukraine, September 24–26, 2020, CEUR Workshop Proceedings. Vol-2711, pp 16-30. Online: http://ceur-ws.org/Vol-2711/.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Вступ до інформаційних технологійТехнології штучного інтелекту
2Моделі та методи штучного інтелектуТехнології штучного інтелекту
3Нейро й нечітке керування в робототехніціТехнології штучного інтелекту
4Розумні машиниТехнології штучного інтелекту
5Інтелектуальні машиниТехнології штучного інтелекту
6Системи керування роботамиІнтелектуальні інформаційні технології
7Інтелектуальні машиниІнтелектуальні інформаційні технології