Каргін Анатолій Олексійович

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження: 1951

Освіта:

У 1973 закінчив Донецький державний університету, отримав диплом радіофізика за спеціалізацією з технічних засобів систем управління.

Навчався в аспірантурі на кафедрі «Технічні засоби систем управління» за спеціальністю 05.13.01 – технічна кібернетика і теорія інформації.

Кандидат технічних наук з 1979 р. Дисертацію захистив у Харківському інституті радіоелектроніки. Тема дисертації: «Дослідження цінності інформації, яка використовується в автоматизованих системах управління для забезпечення експлуатаційної надійності технологічного обладнання».

Вчене звання доцента кафедри кібернетики та обчислювальної техніки присвоєно у 1982 році.

У 1983-1984 роках проходив наукове стажування в університеті Лондона (Queen Mary College). Стажувався у професора Е. Мамдані, де займався дослідженням і розробкою нечітких методів управління технічними комплексами.

Доктор технічних наук з 1997 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 02.25.04 Харківського державного технічного університету радіоелектроніки за спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси керування. Тема дисертації: «Інтелектуальні управляючі системи реального часу для гнучких автоматизованих виробництв».

Вчене звання професора кафедри комп’ютерних технологій присвоєно у 2001 році.

Створив та розбудував в Україні науковий напрямок «Інтелектуальні машини».

Напрямок наукової діяльності:

Інтелектуальні ситуаційні машини, створення теорії інтелектуальних ситуаційних машин та на її основі – технології.

Інтелектуальні машини – наукова школа розбудована проф. Каргіним А.О. Інтелектуальні інформаційні технології на базі моделей та методів обробки сенсорної інформації, що запозичені у живої природи та когнітивних наук, досліджено та розроблено більш ніж у 15 кандидатських дисертаціях, виконаних під керівництвом проф. Каргіна А.О., опубліковано у понад 350 наукових працях та декількох монографіях.

Автор:

270 наукових праць та навчально-методичних розробок. Підготував 14 кандидатів технічних наук.

Нагороди та подяки:

Нагороджений знаками «За отличные успехи в работе» (1989 р.), «Відмінник освіти України» (2001 р.), «За наукові досягнення» (2009 р.). Має почесне звання «Заслужений працівник освіти України» та «Заслужений професор ДонНУ».

Вибрані публікації:

 1. Каргин А.А. Введение в интеллектуальные машины. Книга 1. Интеллектуальные регуляторы. Донецк: Норд-Пресс, ДонНУ, 2010. – 526с.
 2. Каргин А.А. Гибридная экспертная система мониторинга загрязнения атмосферы / Каргин А.А., Епик М.А. Проблемы экологии и техногенно-элогической безопасности: Монография / Под общ. ред. Ступина А.Б. – Донецк: ДонНУ, 2010, С.210-252.
 3. Kargin A., Petrenko T. Spatio-Temporal Data Interpretation Based on Perceptional Model // Advances in Spatio-Temporal Segmentation of Visual Data. – Springer, Cham, 2020. – С. 101-159.
 4. Kargin A. et al. Motion Control of Smart Autonomous Mobile System Based on the Perception Model // Workshop on ICTE in Transportation and Logistics. – Springer, Cham, 2019. – С. 145-153.
 5. Kargin A., Petrenko T. Abstraction as a Way of Uncertainty Representation in Smart Rules Engine // 2019 XIth International Scientific and Practical Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT). – IEEE, 2019. – С. 136-141.
 6. Kargin A., Petrenko T. Knowledge Representation in Smart Rules Engine // 2019 3rd International Conference on Advanced Information and Communications Technologies (AICT). – IEEE, 2019. – С. 231-236.
 7. Kargin A. et al. Implementation of cognitive perception functions in fuzzy situational control model // Procedia Computer Science. – 2019. – Т. 149. – С. 231-238.
 8. Kargin A., Petrenko T. Internet of Things smart rules engine // 2018 International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC&T). – IEEE, 2018. – С. 639-644.
 9. Kargin A. et al. Polygon for smart machine application // 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT). – IEEE, 2018. – С. 464-468.
 10. Каргін А.О. Модель сенсорної пам’яті інтелектуальної машини з механізмами узагальнення та абстрагування / Каргін А.О., Тимчук О.С., Ісаєнков К.О., Галіч Г.Б. Системи озброєння та війскова техніка. ХУПС ім. І. Кожедуба МОУ, Харьків, №3(43), 2015, С.85-88.
 11. Каргин А.А. Науково-навчальний полігон ІТ-Industry 4.0: стратегічні завдання підготовки ІТ-спеціалістів для галузі залізничного транспорту / Каргин А.А., Панченко С.В. , Петренко Т.Г // Інформаційно-керуючи системи на залізничному транспорті. УкрДУЗТ, Харьків, №4, 2017, С.3-8.
 12. Каргин А.А. Управление умной машиной на основе модели категорийного представления ситуации: подход гранулярного компьютинга / Каргин А.А., Петренко Т.Г // Проблемы информационных технологий. – 2017. – №1(021). – С.17-28.
 13. Каргин А.А. Абстрагирование и категоризация в умных машинах на основе гранулярных вычислений / Каргин А.А., Петренко Т.Г // Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2017. – № 50(1271). – С. 53-64.
 14. Сіроклин І.М. Концепція побудови комплексної системи визначення технічного стану рухомого складу: напільні пристрої / Сіроклин І.М., Мороз В.П., Петухов В.М., Каргин А.А. // Залізничний транспорт України.-2018.-№2. С.13-21.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Вступ до інформаційних технологійТехнології штучного інтелекту
2Моделі та методи штучного інтелектуТехнології штучного інтелекту
3Нейро й нечітке керування в робототехніціТехнології штучного інтелекту
4Розумні машиниТехнології штучного інтелекту
5Інтелектуальні машиниТехнології штучного інтелекту
6Системи керування роботамиІнтелектуальні інформаційні технології
7Інтелектуальні машиниІнтелектуальні інформаційні технології