Співробітники кафедри ІТ

Каргін Анатолій Олексійович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

Каргін Анатолій Олексійович

Доктор технічних наук з 1997 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 02.25.04 Харківського державного технічного університету радіоелектроніки за спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси керування. Тема дисертації: «Інтелектуальні управляючі системи реального часу для гнучких автоматизованих виробництв».

Напрямок наукової діяльності: інтелектуальні ситуаційні машини, створення теорії інтелектуальних ситуаційних машин та на її основі – технології.

Автор 270 наукових праць та навчально-методичних розробок. Підготував 14 кандидатів технічних наук.

Бриксін Володимир Олександрович

к.т.н., доцент

Бриксін Володимир Олександрович

Кандидат технічних наук з 2016 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.050.14 Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси керування. Тема дисертації: «Моделі та методи автоматизованого керування рухом поїзда на основі адаптивної корекції швидкості». Науковий керівник – д.т.н., проф. С.М. Порошин.

Напрямок наукової діяльності: мікропроцесорна техніка, автоматичне управління.

Автор 20 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 2 авторських свідоцтва.

Петренко Тетяна Григорівна

к.т.н., доцент

Петренко Тетяна Григорівна

Кандидат технічних наук з 2000 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.052.02 Харківського державного технічного університету радіоелектроніки за спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси керування. Тема дисертації: «Ситуацiйнi системи управлiння реального часу на базi багаторiвневих моделей уявлення знань». Науковий керівник – д.т.н., проф. А.О. Каргін.

Напрямок наукової діяльності: нечіткі системи 2-го типу в системах IIoT.

Автор 80 наукових праць та навчально-методичних розробок. Підготувала 2 кандидатів технічних наук.

Ситнік Борис Тимофійович

к.т.н., доцент

Ситнік Борис Тимофійович

Кандидат технічних наук з 1985 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Харківського політехнічного інституту за спеціальністю 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування. Тема дисертації: «Розробка та дослідження адаптивних дискретних пристроїв управління для АСУ ТП». Науковий керівник – д.т.н., проф. В.Г. Воронов.

Напрямок наукової діяльності: адаптивна цифрова фільтрація та управління в комп’ютерних ІУС.

Автор 100 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 17 авторських свідоцтв.

Шергін Вадим Леонідович

к.т.н., доцент

Шергін Вадим Леонідович

Кандидат технічних наук з 1998 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.052.02 Харківського державного технічного університету радіоелектроніки за спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси керування. Тема дисертації: «Синтез активно-адаптивних регуляторів для багатовимірних систем з кольоровими завадами». Науковий керівник – д.т.н., проф. М.Д. Борячок.

Напрямок наукової діяльності: фрактальні та мультифрактальні моделі та властивості процесів та явищ, хаотичні системи, інтелектуальний аналіз даних.

Автор 50 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Котов Микита Олегович

старший викладач

Котов Микита Олегович

Магістр з автоматики та автоматизації на транспорті з 2014 року.

Напрямок наукової діяльності: інтелектуальні інформаційні технології, автоматизація процесів, експлуатація та ремонт засобів транспорту.

старший викладач

Бібічков Ігор Євгенович

Спеціаліст з програмної інженерії з 2013 року.

Автор 7 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Лученцов Євген Олександрович

аспірант, асистент

Лученцов Євген Олександрович

Аспірант за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Тема дисертації: «Моніторинг небезпечних ситуацій на основі обробки сенсорних даних, які накопичуються в хмарних сховищах». Науковий керівник – д.т.н., проф. А.О. Каргін.

Напрямок наукової діяльності: моніторинг небезпечних ситуацій на основі обробки сенсорних даних, які накопичуються в хмарних сховищах.

Автор 2 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Бодавський Павло Геннадійович

аспірант, асистент

Бодавський Павло Геннадійович

Аспірант за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Тема дисертації: «Методи і моделі нечіткого керування рівнем комфортного освітлення». Науковий керівник – к.т.н., доц. Т.Г. Петренко.

Напрямок наукової діяльності: методи і моделі нечіткого керування рівнем комфортного освітлення.

Сілін Євгеній Леонідович

аспірант, асистент

Сілін Євгеній Леонідович

Аспірант за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Тема дисертації: «Подання динамічної ситуації на основі даних від групи розумних мобільних машин». Науковий керівник – д.т.н., проф. А.О. Каргін.

Напрямок наукової діяльності: подання динамічної ситуації на основі даних від групи розумних мобільних машин.