Факультет «Інформаційно-керуючі системи та технології»

декан

Змій Сергій Олексійович

декан факультету ІКСТ, канд. техн. наук, доцент

корпус 1, поверх 2, кабінет 223

З питань заборгованостей, оплати чи інших звертатися:

денна ф.з.о. Змій Сергій Олексійович – 067-775-4971 або Ковтун Ірина Володимирівна – 095-839-6230
заочна ф.з.о. Корольова Наталя Анатоліївна – 098-233-6423

Факультет почав свою діяльність 1 листопада 1960 року згідно з наказом Головного управління навчальними закладами МПС № 392 від 20 жовтня 1960 р і до грудня 2016 носив назву «Автоматика, телемеханіка та зв’язок». Першим деканом факультету АТЗ було обрано кандидата технічних наук, доцента К.К. Панфілова, спеціаліста з теоретичних основ автоматики, телемеханіки та автоматизації управління на залізничному транспорті.

В структуру факультету входять чотири випускні кафедри: автоматики і комп’ютерного телекерування рухом поїздів, транспортного зв’язку, спеціалізованих комп’ютерних систем, інформаційні інтелектуальні технології та загальноосвітня кафедра обчислювальної техніки та систем управління.

Завідувачі кафедр факультету:

На факультеті навчається близько 900 студентів денної та заочної форми навчання. Факультет готує висококваліфікованих фахівців за такими спеціальностями:

  • 123 – «Комп’ютерна інженерія»;
  • 126 – «Інформаційні системи та технології»;
  • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
  • 174- «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»;
  • 172 – «Телекомунікації та радіотехніка»;
  • 174 – «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»;
  • 273 – «Залізничний транспорт».

Факультет веде підготовку за І та ІІ ступенями вищої освіти: «бакалавр» та «магістр» за освітніми програмами:

Назва спеціальності Назва освітньої програмиРівень підготовки
Кафедра «Автоматика та комп’ютерне телекерування рухом поїздів»

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїПерший (бакалаврський) рівень вищої освіти
(останній набір 2022 року)
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїДругий (магістерський) рівень вищої освіти
(останній набір 2022 року)

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехнікаПерший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехнікаДругий (магістерський) рівень вищої освіти
273 Залізничний транспортОрганізація контролю систем керування рухом поїздівПерший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Кафедра «Інформаційні технології»
126 Інформаційні системи та технологіїТехнології штучного інтелектуПерший (бакалаврський) рівень вищої освіти
123 Комп’ютерна інженерія Інтелектуальні інформаційні технологіїДругий (магістерський) рівень вищої освіти
Кафедра «Спеціалізовані комп’ютерні системи»
123 Комп’ютерна інженеріяСпеціалізовані комп’ютерні системиПерший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Комп’ютерна інженерія транспортних системПерший (бакалаврський) рівень вищої освіти
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїКомп’ютерні інформаційно-управляючі системиПерший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Комп’ютерні інформаційно-управляючі системиДругий (магістерський) рівень вищої освіти
Кафедра «Транспортний зв’язок»
172 Телекомунікації та радіотехнікаТелекомунікаційні системи та мережіПерший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Телекомунікації та радіотехнікаПерший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Телекомунікації та радіотехнікаДругий (магістерський) рівень вищої освіти
273 Залізничний транспортКомп’ютерні мережеві технологіїДругий (магістерський) рівень вищої освіти
Комп’ютерні мережеві технологіїДругий (магістерський) рівень вищої освіти (освітньо-наукова програма)

Загальні відомості

Сучасні інформаційно-керуючі системи автоматики та телекомунікацій на залізничному транспорті є досить складними і відповідальними, будуються на новітній мікроелектронній базі із залученням сучасних комп’ютерних технологій. Випускники факультету забезпечують безперебійну роботу залізниць, необхідну пропускну спроможність залізничних ділянок та безпеку руху поїздів.

Для навчання студентів задіяні сучасні навчальні лабораторії фізики, електротехніки, електроніки, обчислювальної техніки. Спеціальні лабораторії оснащені новітніми приладами й устаткуванням.

Навчальний процес забезпечують кваліфіковані викладачі, 70% з яких мають наукові ступені та вчені звання.

При підготовці фахівців за програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» значна увага приділяється вивченню комп’ютерної схемотехніки, архітектурі комп’ютерних та периферійних пристроїв, проєктування програмного забезпечення принципів побудови та експлуатації апаратних та програмованих засобів, у тому числі мікропроцесорних контролерів і ЕОМ. Метою підготовки бакалаврів, і магістрів за програмою підготовки «Системи керування рухом поїздів» є підготовка фахівців, здатних розробляти та експлуатувати релейно-контактні і мікропроцесорні системи залізничної автоматики, експлуатувати існуючі системи технологічного зв’язку і впроваджувати інтегральні цифрові мережі.

Випускники програм підготовки «Комп’ютерні, інформаційно-управляючі системи», «Спеціалізовані комп’ютерні системи» можуть працювати в різних підрозділах залізниць і метрополітенів. Вони здійснюють розроблення та технічне обслуговування комп’ютерних комплексів, людино-машинних інтерфейсів, комп’ютерних мереж, займаються захистом інформації, комп’ютерною графікою, організацією баз даних, систем штучного інтелекту, володіють сучасними мовами програмування, забезпечують впровадження інформаційних технологій.

Стрімкий розвиток телекомунікаційних та інформаційних технологій і зростання попиту на сучасні послуги зв’язку забезпечують широку розповсюдженість телекомунікаційних систем та мереж загального користування, різноманітного призначення, що обумовлює перспективність фахівців з програм «Комп’ютерні мережеві технології», «Телекомунікації та радіотехніка», які здійснюють розробку, впровадження, технічне обслуговування та експлуатацію новітніх телекомунікаційних систем та мереж.

В останній час суттєво зріс попит на IT-спеціалістів нової формації. Освітні програми «Інтелектуальні інформаційні технології» та «Технології штучного інтелекту» націлені на підготовку фахівців, затребуваних новими виробничими галузями, які породжуються Industry 4.0. Відповідно до рекомендацій NMC Horizon Report Hugher Education Editor навчання зосереджено за трьома напрямами: інтернет речей (IoT), штучний інтелект та технології обробки великих об’ємів даних.

Випускники факультету успішно працюють у проєктних та конструкторських організаціях, в обчислювальних центрах, в дистанціях сигналізації та зв’язку магістрального, промислового транспорту та метрополітенів, дорожніх лабораторіях, багатьох інших підприємствах як в Україні, так і за її межами.