Змій Сергій Олексійович

Посада: декан факультету ІКСТ, доцент кафедри АТ

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1981

Освіта:

У 2004 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю “Автоматика та автоматизація на транспорті”, кваліфікація – інженер-електрик.

Кандидат технічних наук з 2016 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Тема дисертації: «Підвищення безпеки руху поїздів шляхом удосконалення засобів електричної сигналізації». Науковий керівник – к.т.н., доц. В.П. Мороз

Доцент кафедри «Автоматики та комп’ютерного телекерування рухом поїздів» з 2019 року

Підвищення кваліфікації (стажування): “ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ” (1 рівень, 2 рівень), IT Ukraine Association Teacher’s Internship program held by ЕРАМ Systems

приймав участь у програмі академічної мобільності за програмою Erasmus+ KA107 Staff Mobility for Teaching (22.05.2023р)

Напрямок наукової діяльності:

підвищення ефективності функціонування станційних систем автоматики та автоматизація технологічних процесів на залізничному транспорті.

Автор:

понад 60 наукових праць, що опубліковані у фахових наукових виданнях, затверджених МОН України (понад 20 статей, 4 з них індексується у базі Scopus). В рамках навчально-методичної роботи видано та підготовлено до друку 20 науково-методичних та навчально-методичних розробок, автор понад 20 патентів.

Нагороди та подяки:

Почесна грамота Південної залізниці

Вибрані публікації:

  1. Змій, С.О. Теоретичне обґрунтування кількості каналів передачі повідомлень в системі автоматичного оповіщення [Текст] / С.О. Змій // Scientific Journal «ScienceRise». – 2015 – №1/2(6). – С.30-32
  2. Турчинов, Р.В. Застосування методу аналізу ієрархій при функціональному синтезі автоматизованих систем керування / Р.В. Турчинов, С.О. Змій та ін. – Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – №2/3 (56). – С.33-36.
  3. Змій, С.О. Моделювання операцій оповіщення черговим по станції працюючих на коліях станції [Текст] / С.О. Змій, В.П. Мороз, Р.В. Турчинов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – №6/3 (72). – С.26-29
  4. Мороз, В. П. Метод визначення убезпеченої зони виконання робіт на коліях залізничних станцій [Текст] / В.П. Мороз, С.О. Змій // Scientific Journal «ScienceRise». – 2015. – №2/2(7). – С.68-72.
  5. Панченко, С.В. Пат. 99290 Україна, МПК В61L 23/00 B61F 7/00. Спосіб блокування переміщення вагонів з небезпечним вантажем без прикриття [Текст] / С.В. Панченко, А.О. Каграманян, А.М. Котенко, А.Б. Бойнік, С.О. Змій, Л.М. Дунаєвський, О.В. Лаврухін, П.С. Шилаєв, Д.С. Козодой, А.М. Киман; Заявник і патентовласник: Українська державна академія залізничного транспорту, Харків; заявл. 22.12.2014; опубл. 25.05.2015, Бюл.№10. – 4с.
  6. Бабанін, О.Б. Пат. 85349 Україна, МПК G01М 17/08 (2006, 01). Спосіб визначення експлуатаційних режимів маневрових і промислових тепловозів / О.Б. Бабанін, Р.В. Турчинов, С.О. Змій, В.І. Бульба, Д.М. Пастух, Ю.В. Сиротенко; Заявник і патентовласник: Українська державна академія залізничного транспорту, Харків; заявл. 23.07.2013; опубл. 11.11.2013, Бюл.№21. – 4с.
  7. Змій, С.О. Техніко-економічна ефективність використання систем автоматичного оповіщення на залізничному транспорті [Текст] / С.О. Змій, В.П. Мороз, А.О. Лапко // Вісник економіки транспорту та промисловості. – 2017. – № 58(Додаток). – С. 94-95.
  8. Технологічна проблема регулювання пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації моторвагонного рухомого складу [Текст] / О.Ю. Каменєв, І.М. Сіроклин, С.О. Змій, О.В. Щебликіна // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків, 2017. – Випуск 168. – С. 19-30.
  9. Information Support of the Task of Rolling Stock Health Management / S Zmii, V Sahaidachnyi, I Korago // ICTE in Transportation and Logistics 2019, 188
  10. Improvement of Characteristics of the Railway Direction Kharkiv-Dnipro with the Purpose of Introducing the high-speed Passenger Traffic / M Kutsenko, S Zmii, O Rozsokha, G Shapoval, O Semenova // SHS Web of Conferences 67, 02004

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Основи комп'ютерно-інтегрованого управлінняАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
2Спеціалізована комп'ютерна графіка в автоматизованих системахАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
3Станційні системи автоматикиАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
4Системний аналіз складних систем управлінняАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
5Технічні засоби автоматизаціїАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
6Методи та програмно-технічні засоби інженерних розрахунківАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
7Інтегровані інформаційно-управляючі системиАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології