Кафедра «Автоматика та комп’ютерне телекерування рухом поїздів» (АТ)

завідувач кафедри

Сотник Василь Олександрович

завідувач кафедри, к.т.н., доцент

корпус 1, поверх 2, кабінет 222

Facebook icon Youtube icon

Кафедра АТ була заснована 1 листопада 1960 р. разом із факультетом «Автоматика, телемеханіка і зв’язок» (АТЗ) і була першою випускною кафедрою по підготовці фахівців залізничної автоматики в Україні.

Кафедра є випусковою, за двома спеціальностями:
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
273 – Залізничний транспорт

На кафедрі працюють 4 доктора технічних наук, 4 професора, 3 академіка та 1 член-кореспондент Транспортної академії України, 11 доцентів та 3 старших викладача.

На кафедрі створено дві галузеві науково-дослідні лабораторії
«Автоматика та телемеханіка» (ГНДЛ-63)
«Безпеки руху» (ГНДЛ-73)
та працює два студентські науково-практичні гуртки.