Сотник Василь Олександрович

Посада: завідувач кафедри, доцент кафедри АТ

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук

Рік народження: 1959

Освіта:

кандидат технічних наук (1996, спеціальність 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» дисертацію «Удосконалення методів та засобів дешифрування інформаційних сигналів систем автоматичної локомотивної сигналізації» захистив в Українській державній академії залізничного транспорту.

Напрямок наукової діяльності:

Безпека на транспорті

Автор:

Автор 10 наукових праць, 2 патентів.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Системы интервального регулирования движения поездов на перегонах [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Бойник [и др.]. – Х. : УкрГАЖТ, 2005. – 256 с.: рис. – Библиогр.: с. 246-255. – ISBN 966-7593-36-3
  2. Удосконалення методів та засобів дешифрування інформаційних сигналів систем автоматичної локомотивної сигналізації [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.22.20 / Сотник Василь Олександрович ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків, 2015. – 20 с. : рис.
  3. Шляхи підвищення ефективності функціонування колійних і локомотивних пристроїв автоматики на залізничних станціях [Електронний ресурс] / О. В. Кіба, В. О. Сотник, С. В. Кошевий // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – 2013. – Вип. 135. – С. 172-181. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpudazt_2013_135_34
  4. Нейромережева модель розпізнавання тривалості імпульсів та інтервалів кодів АЛСН [Електронний ресурс] / В. О. Сотник, М. М. Бабаєв, М. М. Чепцов // Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту. – 2013. – № 36. – С. 67-78. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdizt_2013_36_13
  5. Нейромережеве моделювання функцій дешифрування кодів АЛСН [Електронний ресурс] / В. О. Сотник // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2014. – № 2. – С. 66-78. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ikszt_2014_2_15
  6. Нейромережева модель каналу передачі сигналів числового коду АЛСН [Електронний ресурс] / М. М. Бабаєв, В. О. Сотник // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2014. – № 4(Дод.). – С. 57. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ikszt_2014_4(Dod
  7. Синтез дешифратора числових кодів АЛСН [Електронний ресурс] / В. О. Сотник // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2014. – № 4(Дод.). – С. 57. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ikszt_2014_4(Dod

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Безпека рухуАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
2Виробнича безпека у галузі автоматики та зв'язкуАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
3Системи автоматики на перегонахАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
4Станційні системи автоматикиАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології