Галузева науково-дослідна лабораторія «Автоматика та телемеханіка» (ГНДЛ-63)

завідувач кафедри

Бойнік Анатолій Борисович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 2, кабінет 222

Створена наказом міністерства транспорту України в 2002 році при кафедрі автоматики та комп’ютерного телекерування рухом поїздів.

Науковий керівник: д.т.н. професор Бойник А.Б.
Заступники: к.т.н. доцент Кустов В.Ф., к.т.н Сотник В.О.

Основні напрямки діяльності: Науково-дослідні роботи з розробки сучасних мікропроцесорних систем керування рухом залізничного транспорту, та удосконалення експлуатуємих систем залізничної автоматики.

Базові напрямки розвитку систем залізничної автоматики:

 1. Розроблення, вдосконалення та дослідження сучасних систем залізничної автоматики;
 2. Дослідження надійності та функціональної безпеки мікропроцесорних систем залізничної автоматики;
 3. Дослідження електромагнітної сумісності мікропроцесорних та релейних систем залізничної автоматики, розробка пристроїв захисту від грозових впливів та електромагнітних завад;
 4. Експертиза та доказ функціональної безпечності систем залізничної автоматики;
 5. Дослідження методів та засобів технічного діагностування систем залізничної автоматики;
 6. Дослідження методів та засобів обслуговування систем та пристроїв залізничної автоматики;
 7. Дослідження та розроблення методів технічного зору та автоматизації відеоконтролю;
 8. Тепловізійне діагностування пристроїв залізничної автоматики.

 

Напрямки розвитку систем та пристроїв залізничної автоматики.

 1. Дослідження, розроблення та вдосконалення систем автоматичної переїзної сигналізації;
 2. Розроблення, вдосконалення та впровадження сучасних мікропроцесорних та релейних систем керування стрілками та сигналами;
 3. Розроблення та впровадження систем автоматичного та напівавтоматичного блокування;
 4. Розроблення та вдосконалення координатних систем керування рухом поїздів;
 5. Розроблення та дослідження інформаційно-управляючих систем на сортувальних станціях;
 6. Розроблення та впровадження мікропроцесорних систем диспетчерського контролю за рухом поїздів та станом пристроїв залізничної автоматики;
 7. Розроблення та вдосконалення пристроїв електроживлення систем залізничної автоматики;
 8. Дослідження і модернізація апаратури тональних рейкових кіл.

За час роботи лабораторії було виконано більше 10 теоретичних та експериментальних науково-дослідних робіт по удосконаленню систем та пристроїв залізничної автоматики.

Контактна інформація.

Адреса: 61050, м. Харків, пл. Фейєрбаха 7, ауд. 1.222, тел: 057-730-10-32.

Науковий керівник: д.т.н., професор Бойник А.Б. bojnik2014@gmail.com

Заступники керівника: к.т.н, доцент Кустов В.Ф. kvf@satep.com.ua, к.т.н. Сотник В.О. sotnuk.va@gmail.com