ОП «Спеціалізовані комп’ютерні системи»

завідувач кафедри

Мойсеєнко Валентин Іванович

д.т.н., професор

корпус 3, поверх 4, кабінет 401

Галузь знань 12 – Інформаційні технології
Спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія
Перший рівень вищої освіти
Освітньо-наукова програма «Спеціалізовані комп’ютерні системи»