Співробітники кафедри СКС

Мойсеєнко Валентин Іванович

д.т.н., професор

Мойсеєнко Валентин Іванович

Мойсеєнко Валентин Іванович — завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, в університеті працює з 1979 року. Упродовж 1986–1992 рр. працював заступником декана факультету автоматики, телемеханіки та зв’язку, а протягом 2004–2012 років – деканом факультету підвищення кваліфікації. З 2013р. обіймає  посаду завідувача кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем

У 1986 році захистив кандидатську дисертацію  у спеціалізований вченій раді Харківського політехнічного інституту, а докторську – у спеціалізованій вчений раді за місцем роботи. Тема дисертації «Методи та моделі підвищення безпеки використання систем керування залізничної автоматики шляхом оперативного виявлення порушень».

Обраний академіком  Транспортної академії наук України, має нагороди та відзнаки Державної адміністрації залізничного транспорту.

Мірошник Марина Анатоліївна

д.т.н., професор

Мірошник Марина Анатоліївна

Доктор технічних наук з 2013 р.

Напрямок наукової діяльності: SAPRдіагностика, тестування, веріфікація, комп’ютерні системи та компоненти, інформаційні технології та системи, інтелектуальні розподілені комп’ютерні системи, Cloud системи та технології, захист інформації.

Автор понад 200 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Доценко Сергій Ілліч

д.т.н., доцент

Доценко Сергій Ілліч

Доктор технічних наук з 2017 р.

Напрямок наукової діяльності: природні інтелектуальні системи, інтелектуальні інформаційні технології, проблеми класичної кібернетики.

Автор 128 друкованих праць.

Бутенко Володимир Михайлович

к.т.н., доцент

Бутенко Володимир Михайлович

Кандидат технічних наук з 2004 року. Захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 26.102.01 при Київському національному університеті технологій та дизайну за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація та сертифікація.

Напрямок наукової діяльності: Інформаційні технології й стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

Автор 130 друкованих праць та методичних розробок.

Клименко Любов Анатоліївна

к.т.н., доцент

Клименко Любов Анатоліївна

Кандидат технічних наук з 1999 року.

Напрямок наукової діяльності: інформаційні системи, комп’ютерні системи для автоматизації залізничного транспорту, проектування розподілених комп’ютерних систем, забезпечення функційної безпечності при впровадженні мікропроцесорних систем керування рухом поїздів.

Автор понад 80 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Павленко Євген Петрович

к.т.н., доцент

Павленко Євген Петрович

Кандидат технічних наук з 1995 р.

Напрямок наукової діяльності: розробка та тестування програмного забезпечення інформаційних систем.

Автор 105 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Мікієва Гулана Худат кизи

аспірант, фахівець з діяльності професійних спілок

Мікієва Гулана Худат кизи

Аспірант

Напрямок наукової діяльності: Удосконалення інформаційного забезпечення сервісних служб транспортних систем.