Бутенко Володимир Михайлович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1968

Освіта:

У 1987 році з відзнакою закінчив Харківський ордена «Знак Пошани» електромеханічний технікум транспортного будівництва ( ХЕМТТБ ) за спеціальністю автоматика та телемеханіка на залізничному транспорті, у 1994 році закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю автоматика, телемеханіка та зв’язок на залізничному транспорті та у 1997 році аспірантуру за спеціальністю 05.13.06 автоматизація технологічних процесів та виробництва.

Напрямок наукової діяльності:

Інформаційні технології й стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

Автор:

Автор 145 друкованих праць. У тому числі 47 у фахових виданнях, 22 патенти і 40 навчально-методичних розробок, серед яких 6 навчальних посібники з грифом МОН/УкрДУЗТ та одна монографія.

Нагороди та подяки:

1983 – почесна грамота Міністерства шляхів сполучень (МШС);

1985 – подяка Міністерства транспортного будівництва (МТБ);

2010 – почесна грамота Укрзалізниці;

2017 – грамота УкрДУЗТ, неодноразові заохочення Мінтрансу, Мінтрансзв’язку України (2001 – 2005).

Вибрані публікації:

 1. Moiseenko V., Butenko V., Golovko O., Kameniev O., Gaievskyi V. (2020) Mathematical Models of the System Integration and Structural Unification of Specialized Railway Computer Systems. In: Ginters E., Ruiz Estrada M., Piera Eroles M. (eds) ICTE in Transportation and Logistics 2019. ICTE ToL 2019. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39688-6_18
 2. Математичне моделювання в розподілених інформаційно-керуючих системах залізничного транспорту: [Текст]: монографія / С. В. Лістровий, С. В. Панченко, В. І. Мойсеєнко, В. М. Бутенко. – Харків: ФОП Бровін О. В., 2017. – 220 с.
 3. Moiseenko, V.Kameniev, O.Butenko, V.Gaievskyi, V. Determination model of the apparatus state for railway automatics with restrictive statistical data// ICTE in Transportation and Logistics 2018 (ICTE 2018). Procedia Computer Science/ Volume 149, 2019, Pages 185-194. open access – org/10.1016/j.procs.2019.01.122)
 4. Development of method of definition maximum clique in a non-oriented graph / S. V. Listrovoy, V. M. Butenko, V. O. Bryksin, O. V. Golovko // EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 5, № 4 (89). – P. 12 – 17. EID: 2-s2.0-85032585697 DOI: 15587/1729-4061.2017.111056
 5. Мойсеєнко В. І., Бутенко В. М. Безпечність спеціалізованих комп’ютерних систем: навч. посіб. з грифом УкрДУЗТ: Харків: УкрДУЗТ, 2020. – 112 с.
 6. Інженерія програмного забезпечення. WEB-програмування. Навч. посіб. з грифом УкрДУЗТ /Авторів: Бутенко В. М., Павленко Є. П., Головко О. В. Харків: УкрДУЗТ, 2019. – 120 с.
 7. Удосконалення організаційно-управлінської роботи на підприємствах залізничного транспорту в сучасних умовах / Арбузов Г.Ф., Бутенко В.М., Дайнека О.Г., Каграманян А.О., та ін.; заг. ред. М. І. Данька // Навчальний посібник з грифом МОН – Харків: УкрДАЗТ, 2007. – 178 с.
 8. Бутенко В.М., Меркулов В.С., Чаленко О.В., Казанко О.В. / Основи програмування мовами високого рівня: навч. посіб. з грифом МОН – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – 206 с.
 9. Меркулов В. С., Гончаров В.О., Бутенко В. М. та ін. Основи алгоритмізації базових обчислювальних процесів: навч. посіб. з грифом МОН — Харків: УкрДАЗТ, 2008. – 163 с.
 10. Данько М.І., Меркулов В.С., Гончаров В.О. та ін. Математичні методи та моделі в розрахунках на ЕОМ: навч. посібник з грифом МОН/ за заг. ред. М.І. Данька. — Харків: УкрДАЗТ, 2008. – 172 с.
 11. Мойсеєнко В.І., Бутенко В. М., Головко О.В., Чуб С.Г. Проблеми випробувань комплексів технічних засобів керування та регулювання руху поїздів//Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2020. – ТОМ 25 №3. – С. 31 – 38.
  ISSN: 2413-3833
 12. Оптимізація алгоритму субекспоненціальної складності для вирішення SAT задачі // Бойнік А.Б., Бутенко В. M., Головко О. В., Ушаков М.В //Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2018. – №3 (107). – С. 12 – 17.

 

Отримано 20 патентів України

 1. Пат. UA 122280  (51) МПК: Н03К 17/60 (2006.01) «Комутаційний пристрій-оптоелектронний аналог електромагнітного реле з вимірювальним контролем» Бутенко В.М., Головко О.В., Курцев М.С., Мелешко В.В., Павленко Є.П., Прогонний О.М., Тимофеєва Л.А., Ушаков М.В., Федченко І.І., Чуб І.М., Чуб С.Г. заявник і власник Український державний університет залізничного транспорту. – № a 2018 12114 від 12.2018; Опубл. 12.10.2020, Бюл. № 19, 2020 – 9 с.
 2. Пат. UA 134033 (51) МПК: Н03К 17/60 (2006.01) «Комутаційний пристрій-оптоелектронний аналог електромагнітного реле з вимірювальним контролем» Бутенко В.М., Головко О.В., Курцев М.С., Мелешко В.В., Павленко Є.П., Прогонний О.М., Тимофеєва Л.А., Ушаков М.В., Федченко І.І., Чуб І.М., Чуб С.Г. заявник і власник Український державний університет залізничного транспорту. – №u 2018 12245 від 10.12.2018; Опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8, 2019 – 9 с.
 3. Пат. UA № 137013, МПК9 H03K 17/60 (2006.01). «Комутаційний пристрій-оптоелектронний аналог електромагнітного реле з вимірювальним контролем» Бутенко В.М., Головко О.В., Курцев М.С., Мелешко В.В., Павленко Є.П., Прогонний О.М., Тимофеєва Л.А., Ушаков М.В., Федченко І.І., Чуб І.М., Чуб С.Г. заявник і власник Український державний університет залізничного транспорту. – № u 2019 02847 від 10.03.2019; Опубл. 25.09.2019, Бюл. № 18, 2019 – 9
 4. Пат. UA № 116449, МПК9 H03K 17/60 (2006.01). Комутаційний пристрій – оптоелектронний аналог електромагнітного реле струму / В. М. Бутенко, О. В. Головко, О. Б. Зайченко, В. В. Мелешко, М. А. Мірошник, В. І. Мойсеєнко, І. М. Чуб, С. Г. Чуб; заявник і власник Український державний університет залізничного транспорту. – № u 2016 11255; Заяв. 07.11.2016; Опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10, 2017 – 8 с.
 5. Пат. UA № 102949, МПК9 Н 01F 38/00; Н 01F 38/20; Н 01F 38/28; G01R 21/00; G01R 21/06; G01R 22/00. Пристрій підвищення точності обліку і контролю електроенергії вимірювальним комплексом / В. М. Бутенко, О. Ф. Білоусов, В. О. Бриксін, О. В. Головко, А. О. Махота, Ю. С. Приходько, В. М. Терьошин, А. О. Скарговській, О. В. Терьошин; заявник і власник Українська державна академія залізничного транспорту. – № а 2012 08136; Заяв. 03.07.2012; Опубл. 27.08.2013, Бюл. № 16, 2013 – 6 с.: іл.; УДК 681.5.08:621.317.
 6. Пат. UA № 102360, Україна, МПК (2009) Н 01F 38/00, Н 01F 38/20, Н 01F 38/28. Пристрій підвищення точності обліку і контролю електроенергії вимірювальним комплексом / В. М. Бутенко, О. Ф. Білоусов, К. С. Бондаренко, О. В. Головко, А. О. Махота, В. М. Терьошин, А. О. Скарговській, О. В. Терьошин, В. В. Федорова, Р. І. Цехмістро, Т. О. Чуян; заявник і власник Українська державна академія залізничного транспорту. – № а 2012 12137; Заяв. 22.10.2012; Опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12, 2013 – 5 с.: іл.; УДК 681.5.08:621.317.
 7. Пат. UA № 113161, Україна, МПК G01R 21/04; G01R 27/06; Спосіб вимірювання параметрів сигналів і трактів НВЧ /О. Б. Зайченко, І. І. Ключник, М. А. Мірошник, В. М. Бутенко. – № u 2016 08483; Заяв. 01.08.2016; Опубл. 10.01.2017, Бюл. № 1. – 5 с.
 8. Пат. UA № 25511 Україна, МПК 7 Н 03 К 17/62; – Двополярний ключ / Бутенко В.М., Чуб С.Г. // заявл. № u 2007 03783 від 05.04.2007; Опубл. 10.08.2007, Бюл. №12, 2007– 6 с.: ил.;
 9. Пат. UA № 25547 Україна, МПК 7 Н 03 К 17/60; – Комутаційний пристрій / Бутенко В.М., Чуб С.Г. // заявл. № u 2007 04009 від 11.04.2007; Опубл. 10.08.2007, Бюл. №12, 2007– 8 с.: ил.;
 10. Пат. UA № 30066 Україна, МПК 7 Н 03 К 17/62. – Двополярний ключ / Бутенко В.М., Блиндюк В.С., Головко О.В., Чуб В.С., Чуб С.Г. // заявл. № u 2007 11340 від 12.10.2007; Опубл. 11.02.2008, Бюл. №3, 2008 – 6 с.: ил.;
 11. Пат. UA № 88336, МПК (2009) Н 03К 17/78; Оптоелектронне поляризоване реле / Бутенко В.М., Прогонний О.М, Чуб С.Г., Чепцов М.М. // заявник і власник Українська державна академія залізничного транспорту. – № а 2007 06136 від 04.06.2007; Опубл. 12.10.2009, Бюл. №19, 2009 – 6 с.
 12. Пат. UA № 30756, МПК 7 Н 01Н 83/00; – Реле напруги. / Бутенко В.М., Редько Л.О., Чуб С.Г. // заявник і власник Українська державна академія залізничного транспорту № u 2007 12547 від 12.11.2007; Опубл. 11.03.2008, Бюл. №5, 2008 – 6 с.: ил.
 13. Пат. UA № 92431 Україна, МПК (2009) Н 01F 38/00, Н 01F 38/20, Н 01F 38/28. Спосіб підвищення точності обліку і контролю електроенергії вимірювальним комплексом / Бутенко В.М., Дудченко В.І., Терьошин В.М.; // заявник і власник Українська державна академія залізничного транспорту. – № а 2009 13184 від 17.12.2009; Опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20, 2010 – 8 с.: ил.; УДК 681.5.08:621.317.
 14. Пат. UA № 89008 Україна, МПК9 (2009) Н02Н 3/08; – Пристрій захисту електроустаткування / Бутенко В.М., Білоусов О.Ф, Панаріна Є.М, Терьошин В.М. // заявник і власник Українська державна академія залізничного транспорту. № а 2008 15099 від 29.12.2008; Опубл. 10.12.2009, Бюл. №23, 2009 – 12 с.: ил. ; УДК 681.5.08:621.317.
 15. Пат. UA № 91804 Україна, МПК (2009) Н 01F 38/00, Н 01F 38/20, Н 01F 38/28. Спосіб підвищення точності обліку і контролю електроенергії вимірювальним комплексом / Бутенко В.М., Дудченко В.І., Терьошин В.М.; // заявник і власник Українська державна академія залізничного транспорту. – № а 2009 09543; заявл. 17.09.2009; опубл. 25.08.2010, Бюл. № 16, 2010 – 10 с.: ил.; УДК 681.5.08:621.317.
 16. Пат. UA № 93980 Україна, МПК (2009) Н 01F 38/00, Н 01F 38/20, Н 01F 38/28. Спосіб підвищення точності обліку і контролю електроенергії вимірювальним комплексом / Бутенко В.М., Білоусов О.Ф., Скарговській А.О., Терьошин О.В.; // заявник і власник Українська державна академія залізничного транспорту. – № а 2010 09448; заявл. 28.07.2010; опубл. 25.03.2011, Бюл. № 6, 2011 – 6 с.: іл.; УДК 681.5.08:621.317.
 17. Пат. № 88126 Україна, МПК (2009) Н 01F 38/00, Н 01F 38/20, Н 01F 38/28. Спосіб підвищення точності обліку і контролю електроенергії вимірювальним комплексом / Бутенко В.М., Блиндюк В.С., Гаєвський В.В. та інші; // заявник і власник Українська державна академія залізничного транспорту. – № а 2009 03412; заявл. 09.04.2009; опубл. 10.09.2009, Бюл. № 17, 2009 – 10 с.: іл.; УДК 681.5.08:621.317.
 18.  Пат. UA № 98423 Україна, МПК (2009) Н 01F 38/00, Н 01F 38/20, Н 01F 38/28. Пристрій підвищення точності обліку і контролю електроенергії вимірювальним комплексом / Бутенко В.М., Білоусов О.Ф., Головко О.В., Терьошин В.М.; Скарговській А.О., Терьошин О.В.; // заявник і власник Українська державна академія залізничного транспорту. – № а 2011 05679 від 04.05.2011; Опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9, 2012 – 5 с.: іл.; УДК 681.5.08:621.317.