Мойсеєнко Валентин Іванович

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження: 1953

Освіта:

У 1976 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту за фахом автоматика і телемеханіка на залізничному транспорті, у 2011 році захистив докторську дисертацію за фахом 05.22.20 і у 2012 році отримав звання професора по кафедрі автоматики і комп’ютерного телекерування рухом поїздів.

Кваліфікація:

 • інженер-електрик диплом Б-1 № 659698 (1976, спеціальність «Автоматика, телемеханіка на залізничному транспорті», ХІІТ);
 • кандидат технічних наук (у 1986 році захистив дисертацію в спеціалізованій вченій раді при Харківському політехнічному інституті за фахом 05.13.05 – елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем управління, номер диплома ТН № 094580);
 • доцент кафедри автоматики і телемеханіки (1989), атестат доцента ДЦ № 008879;
 • у 2011 році захистив докторську дисертацію, диплом доктора наук ДД № 000095;
 • атестат професора кафедри автоматики і комп’ютерного телекерування руху поїздів ПР № 008066 виданий у 2012 році.

Напрямок наукової діяльності:

Автоматизовані системи керування та контролю на залізничному транспорті і системи безпеки

Автор:

Нагороди та подяки:

За вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців для залізничного транспорту України, значні здобутки у розвиток транспортної науки нагороджений знаком Почесний працівник транспорту(2010р.) та Залізнична слава (2011р.), отримав подяку та іменний годинник від Генерального директора Укрзалізниці (2006р.)

Вибрані публікації:

 1. Moiseenko V., Butenko V., Golovko O., Kameniev O., Gaievskyi V. (2020) Mathematical Models of the System Integration and Structural Unification of Specialized Railway Computer Systems. In: Ginters E., Ruiz Estrada M., Piera Eroles M. (eds) ICTE in Transportation and Logistics 2019. ICTE ToL 2019. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39688-6_18
 2. Математичне моделювання в розподілених інформаційно-керуючих системах залізничного транспорту: [Текст]: монографія / С. В. Лістровий, С. В. Панченко, В. І. Мойсеєнко, В. М. Бутенко. – Харків: ФОП Бровін О. В., 2017. – 220 с.
 3. Мойсеєнко В. І., Самсонкін В. М. Теорія безпеки на залізничному транспорті: монографія. Київ: Каравела, 2014. 248 с.
 4. Mathematical models in computer control systems RAILWAYS and parallel computing / Listrovoy S.V., Listrovaya E.S., Panchenko S.V., Moiseenko V.I., Kamenev A.U. – Kharkov: FOP Brovin О., 2017. – 300 p.
 5. Dotsenko, H. Fesenko, O. Illiashenko, V. Kharchenko, V. Moiseenko and L. Yermolenko, “Integration of Security, Functional and Ecology Safety Management Systems: Concept and Industrial Case,” 2020 IEEE 11th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 470-474, doi: 10.1109 / DESSERT50317.2020.9125010. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9125010
 6. Moiseenko, V.Kameniev, O.Gaievskyi, V. Predicting a technical condition of railway automation hardware under conditions of limited statistical data // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017, 3(9-87), pp. 26-35
 7. Moiseenko, V.Kameniev, O.Butenko, V.Gaievskyi, V. Determination model of the apparatus state for railway automatics with restrictive statistical data// ICTE in Transportation and Logistics 2018 (ICTE 2018). Procedia Computer Science/ Volume 149, 2019, Pages 185-194. open access – org/10.1016/j.procs.2019.01.122)
 8. Мойсеєнко В. І. Мікропроцесорні системи залізничної автоматики: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / В. І. Мойсеєнко – Харків. : Регіон – інформ, 1999. – 147 с.
 9. Мойсеєнко В.І. Тлумачний російсько-англо-український словник з залізничної автоматики та зв’язку Бойнік А.Б, Басов В.І., Гінзбург М.Д., / Мойсеєнко В.І., за редакцією Гінзбурга М.Д., Загарія Г.І., Соболева Ю.В. // – Харків: Нове слово, 2004. – 512с.
 10. Мойсеєнко В. І. Мікропроцесорна диспетчерська централізація Каскад: [навчальний посібник для студентів вищіх навчальних закладів] / М. І. Данько, В. І. Мойсеєнко, М. М. Чепцов, В. З. Рахматов. – Харків: Енергозберігаючі технології, 2005. – 186 с.
 11. Мойсеєнко В. І., Бутенко В. М. Безпечність спеціалізованих комп’ютерних систем: навч. посіб. Харків: УкрДУЗТ, 2020. 112 с.
 12. Удосконалення організаційно-управлінської роботи на підприємствах залізничного транспорту в сучасних умовах / Арбузов Г.Ф., Бутенко В.М., Дайнека О.Г., Каграманян А.О., та ін.; заг. ред. М. І. Данька // Навчальний посібник – Харків: УкрДАЗТ, 2007. – 178 с.
 13. Программируемые контроллеры для систем управления. Часть 2. Характеристики контроллеров и ПЛК/ Загарий Г. И., Ковзель В. И., Мойсеенко В.И. и др., Харьков: Учебное пособие для вузов. ХФИ «Транспорт Украины», 2003. – 264 с.
 14. Мойсеєнко В.І., Бутенко В. М., Головко О.В., Чуб С.Г. Проблеми випробувань комплексів технічних засобів керування та регулювання руху поїздів//Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2020. – ТОМ 25 №3. – С. 31 – 38.
  ISSN: 2413-3833
 15. Мойсеєнко В.І. Розвиток залізничних цифрових систем та технологій у контексті інженерії 4.0 [Текст] / В.І. Мойсеєнко, О.М. Огар, В.В. Гаєвський // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2019. – №3. – С.11-20.