Кафедра «Спеціалізовані комп’ютерні системи» (СКС)

завідувач кафедри

Мойсеєнко Валентин Іванович

д.т.н., професор

корпус 3, поверх 4, кабінет 401

Створення кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем було обумовлено певними новаціями в розвитку залізничного транспорту та спиралося на досвід пошуків оптимальної організації навчання студентів нового фаху на факультеті автоматики, телемеханіки і зв’язку.

У 1986 р. було засновано кафедру мікропроцесорних інформаційно-управляючих систем. Випуск інженерів-електриків з мікропроцесорних систем здійснювався до 1999р.

З метою поглиблення підготовки інженерів-електрків залізничного транспорту з комп’ютерних технологій у 1999 р. кафедру було об’єднано з кафедрою автоматики та телемеханіки. У результаті об’єднання кафедра отримала нову назву — автоматики та комп’ютерних інформаційно-управляючих систем, яка готувала випускників зі спеціальності «Автоматика і автоматизація на транспорті». Вона здійснювала підготовку фахівців двох спеціалізацій «Автоматика і телемеханіка» та «Комп’ютерні інформаційно-управляючі системи». Засновником кафедри та її завідувачем став проф. Г. І. Загарій.

У зв’язку з застосуванням у залізничній галузі новітніх комп’ютерних технологій у 2004 р. з кафедри автоматики та комп’ютерних інформаційно-управляючих систем було виділено самостійну кафедру спеціалізованих комп’ютерних систем. Новостворена кафедра почала проводити підготовку спеціалістів і магістрів за спеціальностю «Спеціалізовані комп’ютерні системи» спеціалізації «Комп’ютерні інформаційно-управляючі системи».

У 2013 р. кафедру очолив доктор техн. наук, проф. В. І. Мойсеєнко. До педагогічного складу кафедри, крім завідувача, входять: доктори наук М. А. Мірошник та С.І. Доценко, кандидати технічних наук, доценти. В. М. Бутенко, і Л. А. Кліменко .

Якість практичної підготовки забезпечується можливістю студентів проходити стажування, виробничу практику та навчання у вітчизняних та закордонних ІТ кампаніях, що співпрацюють з кафедрою, яка є системним інтегратором авторизованого класу Schneider Electrik в університеті.

У процесі навчання студенти мають змогу співпрацювати з провідними підприємствами, які займаються розробкою, проектуванням й впровадженням комп’ютертих систем і технологій.

На кафедрі плідно працюють наукові школи проф. В. І. Мойсеєнка, С. І. Доценка та М. А. Мірошник, які забезпечують підготовку кандидатів та докторів наук у аспірантурі і докторантурі.

Освітні програми кафедри:

Спеціалізовані комп’ютерні системи – освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»
Комп’ютерна інженерія транспортних систем – освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»
Комп’ютерні інформаційно-управляючі системи – освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти на базі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Комп’ютерні інформаційно-управляючі системи – освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»