Кафедра «Обчислювальна техніка та системи управління» (ОТ та СУ)

завідувач кафедри

Бантюков Сергій Євгенович

завідувач кафедри, к.т.н., доцент

корпус 2, поверх 2, кабінет 221

Кафедра «Обчислювальна техніка та системи управління» була заснована в 1964 році при факультеті «Автоматика, телемеханіка та зв’язок» (АТЗ) та мала первісну назву «Розрахунково-обчислювальні машини й пристрої». Очолив кафедру перший декан факультету АТЗ, кандидат технічних наук, доцент Панфілов Костянтин Костянтинович. У 1967 році кафедру було перейменовано – «Електроніка та обчислювальна техніка», а в 1975 році кафедра отримала свою сучасну назву – «Обчислювальна техніка та системи управління» (ОТ та СУ).

Головним напрямком роботи кафедри є підготовка та формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп’ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для вирішення інженерних завдань.

Кафедра є загальноосвітньою. Професорсько-викладацький склад кафедри веде підготовку магістрів і бакалаврів на всіх факультетах і за всіма спеціальностями університету.

 

Галерея