Про кафедру

завідувач кафедри

Бантюков Сергій Євгенович

завідувач кафедри, к.т.н., доцент

корпус 2, поверх 2, кабінет 221

Кафедра «Обчислювальна техніка та системи управління» була заснована в 1964 році при факультеті «Автоматика, телемеханіка та зв’язок» (АТЗ) та мала первісну назву «Розрахунково-обчислювальні машини й пристрої». У 1967 році кафедра була перейменована – «Електроніка та обчислювальна техніка», а в 1975 році кафедра отримала свою сучасну назву – «Обчислювальна техніка та системи управління» (ОТ та СУ).

Колектив кафедри налічує 13 співробітників, серед них: 4 доценти, 4 старші викладачі, 1 асистент, 4 співробітники навчально-допоміжного персоналу. Завідувач кафедри − кандидат технічних наук, доцент Бантюков Сергій Євгенович.

Головним напрямком роботи кафедри є підготовка та формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп’ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для вирішення інженерних завдань.

 

Кафедра є загальноосвітньою.

Професорсько-викладацький склад кафедри веде підготовку з 13 базових дисциплін для магістрів і бакалаврів на всіх факультетах і за всіма спеціальностями університету.

Кафедрою ведеться наукова діяльність: викладачі кафедри беруть участь у вітчизняних і міжнародних наукових конференціях, публікують наукові праці в міжнародних і спеціалізованих виданнях України, готують студентів до участі в наукових конференціях. Щорічно на кафедрі проводиться перший тур Всеукраїнської олімпіади за напрямками «Комп’ютерні науки» та «Інформатика», переможці якої неодноразово ставали дипломованими учасниками другого туру.

На кафедрі діє студентська дослідницька проблемна група “Веб-технології в навчальному процесі”. До її складу входять студенти першого та другого курсів спеціальностей “не it-спрямування”, які вважають, що поглиблене знайомство із програмуванням, функціонуванням Internet, її службою WWW та основами побудови інтрамереж може бути їм не зайвим у майбутній діяльності.

У групі студенти вивчають скрипкової мови програмування JavaScript та Microsoft VBScript, принципи створення web-додатків на платформі HTML5 та застосування їх в інтрамережах комп’ютерних класів при проведенні лабораторних занять. Достатньо вагомою працею групи стало дослідженням ефективності застосування скриптових мов програмування в якості базових при викладанні основ алгоритмізації та програмування для студентів технічних напрямків навчання в нашому університеті. Цікавими також є спроби застосування технології WebGL для створення віртуальних наочних 3D-посібників.

Матеріально-технічна база кафедри включає 7 комп’ютерних лабораторій, оснащення для візуального супроводу лекційних та лабораторних занять, які забезпечують сучасний рівень навчального процесу та організацію науково-дослідної та самостійної роботи студентів.

Кафедра веде активну профорієнтаційну роботу в закріплених школах і ліцеях м. Харкова та області.

Зустріч зі студентами Харківського професійного ліцею залізничного транспортуЗустріч з випускниками харківських шкіл

З 2010 року на кафедрі працює Internet-радіостанція «Radio VTSU».

Радіостанція створена завдяки творчому ентузіазму завідувача лабораторії Ісаєнка К. О., за підтримки керівництва університету та кафедри. Ведучі радіостанції − студенти та викладачі нашого університету та інших харківських ВНЗ. Студентська музично-розважальна радіостанція є незалежним і некомерційним проектом. Назва станції «Radio VTSU» − абревіатура назви кафедри «Обчислювальна техніка та системи управління».

Зустріч з деканом факультету ІКСТ на радіо "ВТСУ" Радіо "ВТСУ"

У 2010 році на кафедрі створено експозицію з історії обчислювальної техніки, де представлені зразки обчислювальної техніки від перших механічних обчислювальних пристроїв до комп’ютерів наших днів. Ряд експонатів знаходиться у відкритому доступі.

Експонати музею кафедри "ОТ та СУ"Експонати музею кафедри "ОТ та СУ"