Співробітники кафедри ОТ та СУ

Бантюков Сергій Євгенович

завідувач кафедри, к.т.н., доцент

Бантюков Сергій Євгенович

Кандидат технічних наук з 1995 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 02.15.01 за спеціальністю 05.22.08 – експлуатація залізничного транспорту. Тема дисертації: «Дослідження проблем забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті та розробка автоматизованої системи збору, зберігання і обробки інформації про порушення безпеки руху». Науковий керівник – д.т.н., проф.  І.Г.Філіппенко.

З 08.06.2018 р. обраний член-кореспондентом Транспортної Академії України.

Напрямок наукової діяльності: розробка систем та методів забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті.

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних робіт, в тому числі 11 патентів та 3 авторських свідоцтва. Є автором підручника та 2-х навчальних посібників з грифом МОН.

Головко Олександра Володимирівна

к.т.н., доцент

Головко Олександра Володимирівна

Кандидат технічних наук з 2012 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.09 при Харківському національному університеті ім. Каразіна за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Тема дисертації: «Математичне моделювання процесу розповсюдження пожежі в системах транспортної інфраструктури». Науковий керівник – д.т.н., проф.  І.Г.Філіппенко.

Напрямок наукової діяльності: моделювання автоматизованих систем управління на залізничному транспорті.

Автор понад 37 публікацій з них 10 навчально-методичних розробок та 27 наукових,   у т.ч. 9 патентів. Є співавтором 2 навчальних посібників з грифом МОН.

Меркулов Віктор Сергійович

доцент

Меркулов Віктор Сергійович

Закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХНУРЕ) за спеціальністю «Прикладна математика», кваліфікація інженер-математик.

Напрямок наукової діяльності: моделювання технічних систем; автоматизація проектування елементів рухомого складу та виробничо–технологічних процесів на залізничному транспорті.

Автор понад 140 наукових та навчально-методичних розробок, серед яких підручник та чотири навчальних посібники з грифом МОН.

Пчолін Віктор Геннадійович

к.т.н., доцент

Пчолін Віктор Геннадійович

Кандидат технічних наук з 1989 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій раді К 068.37.01 при Харківському інституті радіоелектроніки ім. М.К. Янгеля за спеціальністю 05.13.01 – управління в технічних системах. Тема дисертації: «Обнаружения объектов системами технического зрения промышленных роботов». Науковий керівник – д.т.н., проф. Є.П. Путякін.

Напрямок наукової діяльності:  комп’ютерні системи цифрової обробки і розпізнавання візуальних зображень, розробка спеціалізованого програмного забезпечення.

Автор понад 20 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи доцентом Пчоліним В.Г. видано і підготовлено до друку 14 науково-методичних та навчально-методичних розробок, з них навчально-методичних − 12.

Яровий Роман Олександрович

к.т.н., старший викладач

Яровий Роман Олександрович

Кандидат технічних наук з 2020 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 29.051.03 за спеціальністю 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів. Тема дисертації: «Підвищення експлуатаційних характеристик маневрових тепловозів шляхом використання комбінованих накопичувачів енергії». Науковий керівник – д.т.н., проф. Н.Б. Чернецька-Білецька.

Напрямок наукової діяльності: імітаційне моделювання.

Автор понад двадцяти наукових праць і навчально-методичних розробок та патент на корисну модель.

Бізюк Ірина Григорівна

старший викладач

Бізюк Ірина Григорівна

Закінчила Харківський державний економічний інститут (ХНЕУ ім. С. Кузнеца) за спеціальністю «Інформаційні системи у менеджменті», кваліфікація інженер – економіст.

Напрямок наукової діяльності: нові інформаційні системи та технології.

Автор понад тридцяти наукових праць та навчально-методичних розробок, серед яких три навчальних посібники з грифом МОН.

Пєнкіна Ольга Євгеніївна

старший викладач

Пєнкіна Ольга Євгеніївна

Закінчила Харківський державний університет ім. О. М. Горького (зараз ХНУ ім. В.Н. Каразіна) за спеціальністю «Механіка», кваліфікація механік, математик-прикладник.

Напрямок наукової діяльності: математичні методи та моделі нейроавтоматно-мережевих алгоритмів обробки сигналу.

Автор  17 наукових праць, понад 20 навчально-методичних розробок.

Казанко Олександр Віталійович

асистент

Казанко Олександр Віталійович

Закінчив Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Математика прикладна», кваліфікація викладач математики та інформатики.

Напрямок наукової діяльності: моделювання електромагнітного поля, дифракції електромагнітних хвиль.

Автор 5 наукових праць.

Ісаєнко Костянтин Олександрович

завідувач лабораторії

Ісаєнко Костянтин Олександрович

У 2004 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Інженер-теплоенергетик».

Напрямок наукової діяльності: локальні мережі та впровадження мультимедійних засобів.

Стрелець Ольга Анатоліївна

інженер

Стрелець Ольга Анатоліївна

У 2006 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Автоматика та автоматизація на транспорті» та здобула кваліфікацію інженера-електрика залізничного транспорту.