Співробітники кафедри ОТ та СУ

Бантюков Сергій Євгенович

завідувач кафедри, к.т.н., доцент

Бантюков Сергій Євгенович

Кандидат технічних наук з 1995 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 02.15.01 за спеціальністю 05.22.08 – експлуатація залізничного транспорту. Тема дисертації: «Дослідження проблем забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті та розробка автоматизованої системи збору, зберігання і обробки інформації про порушення безпеки руху». Науковий керівник – д.т.н., проф.  І.Г.Філіппенко.

З 08.06.2018 р. обраний член-кореспондентом Транспортної Академії України.

Напрямок наукової діяльності: розробка систем та методів забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті.

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних робіт, в тому числі 11 патентів та 3 авторських свідоцтва. Є автором підручника та 2-х навчальних посібників з грифом МОН.

Головко Олександра Володимирівна

к.т.н., доцент

Головко Олександра Володимирівна

Кандидат технічних наук з 2012 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.09 при Харківському національному університеті ім. Каразіна за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Тема дисертації: «Математичне моделювання процесу розповсюдження пожежі в системах транспортної інфраструктури». Науковий керівник – д.т.н., проф.  І.Г.Філіппенко.

Напрямок наукової діяльності: моделювання автоматизованих систем управління на залізничному транспорті.

Автор понад 37 публікацій з них 10 навчально-методичних розробок та 27 наукових,   у т.ч. 9 патентів. Є співавтором 2 навчальних посібників з грифом МОН.

Бізюк Ірина Григорівна

старший викладач

Бізюк Ірина Григорівна

Закінчила Харківський державний економічний інститут (ХНЕУ ім. С. Кузнеца) за спеціальністю «Інформаційні системи у менеджменті», кваліфікація інженер – економіст.

Напрямок наукової діяльності: нові інформаційні системи та технології.

Автор понад тридцяти наукових праць та навчально-методичних розробок, серед яких три навчальних посібники з грифом МОН.

Пєнкіна Ольга Євгеніївна

старший викладач

Пєнкіна Ольга Євгеніївна

Закінчила Харківський державний університет ім. О. М. Горького (зараз ХНУ ім. В.Н. Каразіна) за спеціальністю «Механіка», кваліфікація механік, математик-прикладник.

Напрямок наукової діяльності: математичні методи та моделі нейроавтоматно-мережевих алгоритмів обробки сигналу.

Автор  17 наукових праць, понад 20 навчально-методичних розробок.

Казанко Олександр Віталійович

асистент

Казанко Олександр Віталійович

Закінчив Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Математика прикладна», кваліфікація викладач математики та інформатики.

Напрямок наукової діяльності: моделювання електромагнітного поля, дифракції електромагнітних хвиль.

Автор 5 наукових праць.

Ісаєнко Костянтин Олександрович

завідувач лабораторії

Ісаєнко Костянтин Олександрович

У 2004 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Інженер-теплоенергетик».

Напрямок наукової діяльності: локальні мережі та впровадження мультимедійних засобів.

старший лаборант

Празукіна Яна Сергіївна

У 2013 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Автоматика та автоматизація на транспорті» та здобула кваліфікацію інженера-електрика залізничного транспорту.

лаборант

Туз Вікторія Валеріївна

У 2010 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Автоматика та автоматизація на транспорті» та здобула кваліфікацію інженера-електрика залізничного транспорту.