Казанко Олександр Віталійович

Посада: асистент

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1979

Освіта:

У 2001 році закінчив Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, за спеціальністю «Математика прикладна», кваліфікація викладач математики та інформатики.

Напрямок наукової діяльності:

моделювання електромагнітного поля, дифракції електромагнітних хвиль.

Автор:

5 наукових праць.

Нагороди та подяки:

Подяка директора регіональної філії «Одеська залізниця»(2017).

Вибрані публікації:

  1. Казанко А. В. Взаимодействие плоской электромагнитной волны с дифракционной решеткой из метаматериала / А. В. Казанко, Е. Н. Одаренко, А. А. Шматько // Вісник ХНУ імені Каразіна. Сер. Радіофізика та електроніка. -2012. – № 1010. – Вип. 20. — С. 57-65.
  2. Шматько А. А., Казанко А. В., Одаренко Е. Н. Рассеяние плоской Е-поляризованной волны на решетке из метаматериала /ХНУ ім. В. Н. Каразина: Сборник научных трудов, 2013 №1067, вып. 22, С. 86-92
  3. Шматько А. А., Казанко А. В., Одаренко Е. Н. Дисперсионные характеристики слоистых структур в задаче дифракции на решетке из метаматериала /ХНУРЭ: Радиотехника, 2015, вып. 183, С. 77-83 ISSN 0485-8972
  4. A. Shmat’ko, O.V. Kazanko, V.N. Mizernik Dispersion characteristics of stratified structures in the problem of wave diffraction by grating of a metamaterial /Begell house: Telecommunications and Radio Engineering house, vol. 75, 2018, 733-743 p
  5. AA Shmat’ko Extraordinary reflection from photonic crystal with metamaterials //OV Kazanko, VN Mizernik // IEEE – 978-1-5090, 2016, 160-1062 p
  6. Дифракция плоской волны на двухслойной фотонно-кристаллической структуре из магнитодиэлектрика / Шматько А.А., Казанко А. Мизерник В.Н., Одаренко В.Н. // Збірник наукових праць VIII Международной научной конференции «Функциональная база наноэлектронике» Одесса, 2015.
  7. Казанко О.В., Пєнкіна О.Є. Диференціювання дисперсійного рівняння у дифракційній задачі для необмеженого двовимірного періодичного шаруватого середовища. Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych współczesności.: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» z materiałami międzynar. nauk.-prakt. кonf., Krakow, Polska, 17 czerwca 2019 rok. Ukraina, Winnica: OP «Europejska platforma naukowa», 2019. Т.4. С. 36-42.
  8. International conference on ultrawideband and ultrashort impulse signals 2018, UWBUSIS Odarenko, Alexandr Shmat’ko, Alexandr V. Kazanko, Victiriya N. Mizernik, Natalia G. Shevchenko Surface Plasmon Polariton Resonance of Diffraction Metamaterial Grating
  9. Казанко О.В., Пєнкіна О.Е. Розповсюдження плоскої монохроматичної електромагнітної хвилі у двовимірному однорідному ізотропному середовищі з дискретною будовою.: матеріали ІV міжнародної науково-технічної конференції „Прикладні науково-технічні дослідження”. Івано-франківськ. 2020. С.122-124.
  10. Казанко, О., & Пєнкіна, О. (2020). Диференціювання поперечних розв’язків хвильового рівняння по поЗдовжньому хвильовому числу в дифракційній задачі для необмеженого періодичного шаруватого середовища з метаматеріалом. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 126-130.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Комп’ютерна техніка та програмуванняОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Обчислювальна техніка і програмуванняЗалізничні споруди та колійне господарство
3ІнформатикаЕкономіка підприємства
4Математичні моделі наЕОМВагони та вагонне господарство
5Алгоритмізація і програмуванняАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології