Пєнкіна Ольга Євгеніївна

Посада: старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1968

Освіта:

У 1990 році закінчила механіко-математичний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького (зараз Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна) за спеціальністю «Механіка», кваліфікація: механік, математик-прикладник.

Напрямок наукової діяльності:

математичні методи та моделі нейроавтоматно-мережевих алгоритмів обробки сигналу.

Автор:

30 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Подяка голови Московської районної в м. Харкові ради (2009).

Вибрані публікації:

  1. Филиппенко О.И., Пенкина О.Е. Матричная, целочисленная, целозначная форма представления ряда Фурье. // Восточно-европейский журнал передовых технологий.-2006.-6/2(24).- С.24-27.
  2. Филиппенко О.И., Пенкина О.Е., Филиппенко И.Г. Нейроавтоматно-сетевая реализация вычисления коэффициентов целочисленного, целозначного преобразования Фурье. // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. – 2006.-№ 5,6. – С. 39-45.
  3. Пенкина О.Е., Филиппенко О.И. Представление дискретного преобразования Фурье для реализации на нейроавтоматно-сетевых структурах Друк. матеріали І міжнародної конференції. “Передові наукові розробки – 2006”. – Том 5. Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2006. – С. 87-89.
  4. Филиппенко О.И., Пенкина О.Е., Филиппенко И.Г. Приведение дискретного преобразования Фурье к целочисленному, целозначному виду. //Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте.- 2006.-№ 4.- С. 19-22
  5. Филиппенко О.И., Пенкина О.Е. Определение коэффициентов Фурье целочисленной, целозначной формы представления L единовременных последовательностей.//Інформаційно-керцючі системи на залізничному транспорті. // Науково-технічний журнал, – 2007. №3. – С.17-19.
  6. Филиппенко О.И., Пенкина О.Е., Филиппенко И.Г. Многоуровневое дискретное преобразование Фурье. // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2008.-6/3(36). – С.27-31.
  7. Филиппенко О.И., Пенкина О.Е., Нейроавтоматно-сетевая реализация вычисления коэффициентов целочисленного, целозначного преобразования Фурье. Друк.матеріали IV міжнародної конференції. “Ключевые аспекты научной деятельности – 2008”.- Том9. Математика. Физика.Современные информационные технологии. Прага: Наука и образование. – 2008. – С. 60-66.
  8. О.В.Головко, О.Є.Пєнкіна. Використання клітинних автоматів для поданнямасообміну і енергообміну у процесі поширення вогню.: : зб. наук. праць з матеріалами наук.-практ. конф., Харків: УкрДАЗТ, вип. 143, 2014. С. 229.
  9. Казанко О.В., Пєнкіна О.Е. Розповсюдження плоскої монохроматичної електромагнітної хвилі у двовимірному однорідному ізотропному середовищі з дискретною будовою.: матеріали ІV міжнародної науково-технічної конференції „Прикладні науково-технічні дослідження”. Івано-франківськ. 2020. С.122-124.
  10. Казанко О.В., Пєнкіна О.Є. Диференціювання дисперсійного рівняння у дифракційній задачі для необмеженого двовимірного періодичного шаруватого середовища. Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych współczesności.: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» z materiałami międzynar. nauk.-prakt. кonf., Krakow, Polska, 17 czerwca 2019 rok. Ukraina, Winnica: OP «Europejska platforma naukowa», 2019. Т.4. С. 36-42.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Комп’ютерна техніка та програмуванняОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Числові методи і моделювання на ЕОМАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
3ІнформатикаТелекомунікації та радіотехніка
4Обчислювальна техніка та програмуванняУправління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту