Навчально-методична робота кафедри

завідувач кафедри

Бантюков Сергій Євгенович

завідувач кафедри, к.т.н., доцент

корпус 2, поверх 2, кабінет 221

Рік видання: 2012Викладачі кафедри проводять заняття для студентів всіх факультетів та форм навчання університету. Розроблені типові та робочі програми до всіх навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Кафедра виконує значну навчально-методичну роботу.

На базі Українського державного університету залізничного транспорту останнім часом видано:

Навчально-методична робота кафедри

ПідручникМАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ: КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Автори: Завгородня Н.М., Панченко С.В.,  Бантюков С.Є.,  Меркулов В.С.

ISBN: 978-966-2033-83-0

Підручник містить теоретичні питання та математичний апарат, які лежать в основі курсу лекцій з дисциплін «Математичні моделі на ЕОМ», «Математичне моделювання».

Розглянуті  питанням побудови комп’ютерних математичних моделей та організації наукових досліджень на їх основі.

Підручник затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11 – 9813 від 18.06.2012 року).

 

Навчально-методична робота кафедри

Tutorial student’s book: COMPUTER SCIENCE. FUNDAMENTALS OF ALGORITHMIZATION OF BASIC COMPUTATIONAL PROCESSES

Authors: S.Bantyukov, V.Merkulov, І.Biziuk, S.Bantyukova

Year of publication: 2020

ISBN:

The tutorial student’s book contains lecture materials, control assignments, thematic questions and is intended for students to study all specialties and forms of discipline teaching that use computer technology to organize calculations in professional activity.

Recommended for publication by Ukrainian State University of Railway Transport as a tutorial student’s book (October 29, 2019, protocol No. 7)

 

Навчально-методична робота кафедри

Навчальний посібник:  АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРІВ ТА ПЕРИФЕРІЙНІ ПРИСТРОЇ. Частина 1

Автори: Бантюков С.Є., Чаленко О.В., Меркулов В.С.,  Бантюкова С.О.,  Бізюк І.Г., Пєнкіна О.Є.

Рік видання: 2018

ISBN: 978-617-654-083-0

У першій частині навчального посібника розглядаються основні апаратні модулі IBM-сумісних комп’ютерів і організація взаємодії між ними. Основна увага приділяється принципам їх побудови та функціонування.

Посібник містить розділи, присвячені історії розвитку обчислювальної техніки, архітектурі цифрових комп’ютерів, основам побудови та функціонування комп’ютерів. Надано класифікацію сучасних комп’ютерів за архітектурою, принципом функціонування периферійних пристроїв.

Видання призначене для студентів спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» вищих навчальних закладів.

Рекомендовано вченою радою Українського державного університету залізничного транспорту (протокол № 6 від 26 червня 2018 року).

 

Навчально-методична робота кафедри

Навчальний посібник: ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ МОВАМИ ВИСОКОГО РІВНЯ

Автори: Бутенко В.М., Меркулов В.С., Казанко О.В., Чаленко О.В.

Рік видання: 2009

ISBN: 978-966-2033-10-6

У навчальний посібник включені  матеріали лекцій, лабораторно-практичних занять,  результати досліджень виконані співробітниками кафедри «ОТ та СУ» Української державної академії залізничного транспорту при викладанні дисциплін «Обчислювальна техніка, програмування, моделювання систем», «Комп’ютерна техніка та програмування».

Видання рекомендовано для студентів  вищих навчальних закладів Міністерством освіти і науки України (№1.4/18-Г-65 від 9 січня 2009 року).

Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 320 с.

 

Навчально-методична робота кафедри

Навчальний посібник:  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ В РОЗРАХУНКАХ НА ЕОМ

Автори: Данько М.І., Меркулов В.С., Гончаров В.О., Бізюк І.Г., Бутенко В.М., Головко О.В.

Рік видання: 2008

ISBN: 5-7763-0080-0

У навчальний посібник включені  матеріали лекцій, лабораторно-практичних занять,  результати досліджень виконані співробітниками кафедри «ОТ та СУ» Української державної академії залізничного транспорту при викладанні дисципліни “Математичні моделі на ЕОМ”.

Розглянуті моделі складних систем та математичні методи їх реалізації, які створюють  достатню базу для самостійного творчого пошуку інженерних рішень по конкретному профілю діяльності фахівця транспортної галузі.

Видання рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів  Міністерством освіти і науки України (№1.4/18-Г2039 від 23 листопада 2007 року).

 

Навчально-методична робота кафедри

Навчальний посібник:  ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ БАЗОВИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

Автори: Меркулов В.С., Гончаров В.О., Бізюк І.Г., Бутенко В.М., Головко О.В.

Рік видання: 2007

ISBN: 5-7763-0073-8

У навчальний посібник включені  матеріали лекцій, лабораторно-практичних занять, тести, результати досліджень виконані співробітниками кафедри «ОТ та СУ» Української державної академії залізничного транспорту при викладанні дисципліни  «Обчислювальна техніка, програмування, моделювання систем».

Посібник містить  алгоритми базових обчислювальних процесів., що використовуються для вирішення інженерних завдань.  Особа увага приділяється питанням, пов’язаним з  методами розробки ефективних алгоритмів за різними критеріями. Акцент зроблено на комплексну методику викладання матеріалу.

Видання рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів Міністерством освіти і науки України (№1.4/18-Г2038 від 23 листопада 2007 року).