Кафедра «Інформаційні технології» (ІТ)

завідувач кафедри

Каргін Анатолій Олексійович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 2, поверх 2, кабінет 201

Кафедра «Інформаційні технології» (ІТ)Кафедру інформаційних технологій було створено у 2016 році з ініціативи ректора університету професора Панченка С.В. Очолити кафедру було запропоновано професору Донецького національного університету (на той час декану фізико-технічного факультету ДонНУ, м. Вінниця) Каргіну А.О., який згодом був обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри.

Напрямок наукової діяльності кафедри: інтелектуальні інформаційні технології, технології штучного інтелекту, розумні машини та інтернет речей (IoT).

Відслідковуючи тенденції розвитку та перспективи інформаційних технологій, майбутні потреби у IT фахівцях, кафедра, являючись випусковою, однією із перших в Україні взялася за підготовку фахівців (бакалаврів, магістрів та докторів філософії) із нової спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» за освітньою програмою «Технології штучного інтелекту». Це рішення має під собою підґрунтя: колектив нової кафедри поєднує досвід та професіоналізм професорсько-викладацького складу, який прийшов на кафедру з інших вишів із давніми традиціями підготовки IT фахівців, з енергійністю та ентузіазмом молодих викладачів, аспірантів та магістрантів – випускників УкрДУЗТ.

Освітні програми кафедри:

  • Технології штучного інтелекту – освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології»
  • Інтелектуальні інформаційні технології – освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти на базі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»
  • Технології штучного інтелекту – освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на базі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології»