Данько Микола Іванович

Данько Микола Іванович

Посада: ректор (2004-2013)

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження: 1949

Освіта:

У 1975 році  закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Експлуатація залізниць».

Кандидат технічних наук з 1994 року. Доктор технічних наук з 2006 року.

Напрямок наукової діяльності:

Ресурсозберігаючі технології у перевізних процесах на залізничному транспорті; удосконалення транспортно-експедиційного обслуговування користувачів залізничних перевезень на основі раціонального використання перевізних ресурсів; вибір раціональних схем залізничних станцій для районів масового обслуговування користувачів залізничних перевезень.

Провідний фахівець наукової школи «Удосконалення процесу залізничних перевезень», науковий керівник ряду кандидатських і докторських дисертацій.  Доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України, заслужений працівник транспорту.

Автор:

Понад 200 друкованих праць, з них 37 книг, 19 авторських свідоцтв, патентів та депонованих рукописів.

Нагороди та подяки:

Нагороджений Орденом “За заслуги” III ступеню, Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою та іменним годинником Генерального директора Укрзалізниці, Почесною грамотою державної адміністрації залізничного транспорту України, Почесним званням «Заслужений працівник транспорту України», знаком “Почесному залізничнику”, знаком «За сприяння розвитку залізничного транспорту», чотирма грамотами Міністерства освіти і науки України, орденом преподобного Нестора Літописця III ступеня, грамотою Митрополита Київського і всієї України Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Володимира. Депутат Харківської обласної ради (2006-2010 рр.). Лауреат регіонального рейтингу “Харків’янин року – 2008”.

Вибрані публікації:

  1. Транспортна логістика [Текст] : навч. посібник / М. І. Данько, А. М. Котенко, В. І. Шевченко, П. С. Шилаєв. – Х. : Нове слово, 2010. – 255 с.
  2. Вибір оптимальної інноваційної стратегії підприємств залізничного транспорту [Текст] : монографія / М. І. Данько, В. Л. Дикань, І. В. Воловельська. – Х. : УкрДАЗТ, 2013. – 172 с.
  3. Управління приміським пасажирським транспортом України [Текст] : монографія / М. І. Данько, Є. І. Балака, О. В. Семенцова, Н. М. Островерх. – Х. : УкрДАЗТ, 2013. – 154 c.
  4. Інноваційний менеджмент на залізничному транспорті [Текст] : монографія / М. І. Данько, О. Г. Дейнека, О. М. Синікова, Ю. А. Плугіна. – Х. : УкрДАЗТ, 2013. – 170 c.
  5. Пат. № 77979 Україна, МПК В 65 G 63/00, В 65 G 67/00. Спосіб портової перевалки наволочних вантажів із залізничного потяга на судно [Текст] / М. І. Данько, П. С. Шилаєв, Д. В. Ломотько та ін. ; власник Українська державна академія залізничного транспорту. – U 2012 07110 ; заявл. 12.06.12 ; опубл. 11.03.13, Бюл. № 5.
  6. Пат. № 102943 Україна, МПК В 65 G 63/00, В 65 G 67/00. Спосіб портової перевалки наволочних вантажів із залізничного потяга на судно [Текст] / М. І. Данько, П. С. Шилаєв, Д. В. Ломотько та ін. ; власник Українська державна академія залізничного транспорту. – А 2012 06935 ; заявл. 06.06.12 ; опубл. 27.08.13, Бюл. № 16.
  7. Напрямки удосконалення технології роботи сортувальних станцій та прилеглих до них дільниць для актуалізації схеми формування міжнародних транспортних систем [Текст] / В. В. Козак, М. І. Данько, Є. С. Альошинський // Вагонный парк. – 2011. – № 5. – С. 7-10.
  8. Транспортно-логістична система в межах міжнародних транспортних коридорів та її вплив на транзитні можливості України [Текст] / М. І. Данько // Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей).  – 2011. – № 34. – С. 15-16.
  9. Функціонально-вартісний аналіз як форма системного підходу при створенні програми реформування залізничного транспорту України [Текст] / М. І. Данько, Є. І. Балака, О. І. Зоріна, О. В. Семенцова // Залізничний транспорт України. – 2012. – № 1. – С. 21-24.
  10. Транзитні перевезення як ключове підгрунтя економічної динаміки в країні [Текст] / М. І. Данько // Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). – 2013. – № 42. – С. 3-5.