Соболєв Юрій Володимирович

Соболєв Юрій Володимирович

Посада: ректор (1980-2004 рр)

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження: 1941

Освіта:

У 1963 році з відзнакою закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту (ХІІТ) за спеціальністю «Автоматика, телемеханіка та зв’язок на залізничному транспорті».

Кандидат технічних наук з 1967 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Харківського інституту інженерів транспорту. Тема дисертації: «Исследование условий работы рельсовых цепей на участках с железобетонными шпалами».

Доктор технічних наук з 1984 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Харківського політехнічного інституту за спеціальністю 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки і систем управління. Тема дисертації: «Принципы построения комплекса путевых преобразователей для АСУ промышленным транспортом».

Напрямок наукової діяльності:

Збільшення пропускної здатності залізничних магістралей та підвищення рівня їх використання за рахунок удосконалення технологій і управління перевізним процесом.

Дійсний член Транспортної академії України і Академії транспорту Російської Федерації.

Працював на посаді ректора ХІІТ-ХарДАЗТ-УкрДАЗТ з 1980 до 2004 року. У 1991-1996 рр. завідував кафедрою електротехніки та електричних машин.

Автор:

Понад 250 наукових праць та навчально-методичних розробок. Серед них 7 монографій, 5 підручників та навчальних посібників, 130 патентів та авторських свідоцтв.

Нагороди та подяки:

Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Вибрані публікації: