Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Шифр: 17208

Спеціальність: 073 Менеджмент

Факультет: Факультет «Економічний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Математика або Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 176.35

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 10/0

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 14350

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” є к.е.н., доцент Сторожилова У.Л.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю організацій та підприємств різних організаційно-правових форм власності.

Студенти повинні засвоїти поняття природи управління зовнішньоекономічною діяльністю, принципи формування стратегії міжнародної економічної діяльності, зарубіжних ринків та оцінки їх привабливості. Ознайомитися з основами концепції цінової політики компаній, що виходять на зарубіжні ринки. Вивчити принципи підвищення ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Студенти набувають теоретичних знань з міжнародної економіки та управління організаціями, що функціонують на міжнародному ринку. Окрему увагу приділено вивченню управління в транснаціональних корпораціях, особливостям митного регулювання, міжнародного права тощо.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі зовнішньоекономічної діяльності.

Ця програма стане у подобі тим, хто зацікавлений у отриманні навичок організації взаємовигідного співробітництва підприємства із зарубіжними партнерами, управління організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту, планувати та управляти часом, а також ведення переговорів та володіння сучасним програмним забезпеченням.

Програма цікава для тих, хто пов’язує своє майбутнє з роботою в організаціях і підприємствах, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, зокрема підприємствах транспорту та структурах Міністерства закордонних справ та консульських установах., а також  у сфері державного та муніципального управління.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • Здатність до прийняття оптимальних управлінських рішень у зовнішньоекономічній діяльності підприємства на основі використання аналітичних методів та методів моделювання;
  • здатність здійснювати організаційне, технологічне та інформаційне забезпечення укладання зовнішньоекономічних угод;
  • здатність до застосовування базових знань, аналізу теорії, принципів, засобів й інструментів реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин;
  • здатність забезпечувати процес ведення та укладання зовнішньоекономічних угод, використовуючи
  • програмне забезпечення та інформаційно-комунікативні технології;
  • формувати і реалізовувати стратегію фінансового забезпечення розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Можливості працевлаштування

Бакалавр з менеджменту підготовлений для роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх  галузей і здатний обіймати посади фахівців у сферах операційного  менеджменту, продажу та маркетингу,  управління бізнес-процесами та персоналом, зокрема: менеджера з адміністративної роботи, менеджера з  логістики, менеджера з маркетингу, менеджера з персоналу, менеджера з постачання, менеджера з реклами, менеджера із збуту, менеджера зі зв’язків з громадськістю, менеджера із зовнішньоекономічної діяльності,  фахівця з стратегічного управління, фахівця з ефективності підприємництва, фахівця-аналітика з  дослідження товарного ринку, фахівця з економічних питань.

Додаткова інформація

Професія менеджера зовнішньоекономічної діяльності користується стабільно високим попитом на ринку праці. Ця професія передбачає закордонні відрядження, участь в міжнародних виставках, професійні знайомства, розширення кругозору та постійне вдосконалення своїх професійних умінь та навичок. Уміння працювати в команді, конструктивно спілкуватися із зарубіжними контрагентами – головні умови ефективності праці менеджера зовнішньоекономічної діяльності.