Мазіашвілі Артур Рамазійович

Посада: асистент

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1993

Освіта:

У 2015 році закінчив Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ) за спеціальністю «Автоматика та автоматизація на транспорті».

Напрямок наукової діяльності:

Методи стиску та відновлення інформації.

З 2018 року – асистент кафедри транспортного зв’язку. З 2020 року – заступник відповідального секретаря приймальної комісії.

Автор:

понад 15 наукових праць.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Мазіашвілі А.Р. Аналіз залізничних систем телекомунікації та зв’язку з використанням методів, алгоритмів стиснення / А.Р. Мазіашвілі // «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті»: наук.-техн. журнал – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – №3 (118). – С. 58-63.
  2. Мазіашвілі А. Р. Доцільність використання нейронних мереж для стиснення відеоданих / А. Р. Мазіашвілі // «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті»: наук.-техн. журнал – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – №6. – С. 30-35.
  3. Мазіашвілі А.Р., Корольова Н.А. Удосконалення методу ієрархічної інтерполяції на основі використання нейронних мереж / А.Р. Мазіашвілі, Н.А. Корольова // «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті»: науково-технічний журнал – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – №6. – С 20-24.
  4. Мазіашвілі А.Р., Корольова Н.А., Родіонов С.В., Індик С.В. Розробка алгоритму статистичного кодування при компресії зображень на основі ієрархічної гратчастої інтерполяції / А.Р. Мазіашвілі, Н.А. Корольова, С.В. Родіонов, С.В. Індик // «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті»: наук.-технічний журнал – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – №2. – С. 32-37.
  5. Мазіашвілі А.Р., Корольова Н.А., Індик С.В., Сокол-Кутиловська А.С. Метод відновлення зображення на основі математичного апарату штучних нейронних мереж удосконаленого методу ієрархічної інтерполяції/ А.Р. Мазіашвілі, Н.А. Корольова, С.В. Індик // «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті»: наук.-технічний журнал – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – №5. – С. 44-49
  6. Мазіашвілі А.Р., Корольова Н.А. Иследование методов сжатия и восстановления массивов данных при использовании сеточной интерполяции с применением нейронных сетей / А.Р. Мазіашвілі, Н.А. Корольова / VI-й Міжнародний Радіо-електричний Форум «Прикладна Радіоелектроніка. Стан та перспективи розвитку» МРФ-2017, матеріали Міжнародної наукової конференції «РАДІОЛОКАЦІЯ. сУПУТНИКОВА НАВІГАЦІЯ. РАДІОМОНІТОРИНГ» – Харків, ХНУРЕ, 2017. – С. 252-253
  7. Мазіашвілі А.Р., Корольова Н.А. Обґрунтованість використання нейромережевих технологій для систем стиску об’єктно-орієнтованих моделей подання / А.Р. Мазіашвілі, Н.А. Корольова / Матеріали доповідей 30-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті», наук.-технічний журнал – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – №4 (Додаток). – С. 52-53.
  8. Мазіашвілі А.Р., Корольова Н.А. Дослідження застосування інфокомунікаційних систем з використання ієрархічної інтерполяції у телекомунікаційних мережах/ А.Р. Мазіашвілі, Н.А. Корольова / Матеріали доповідей II-ої Міжнародної конференції «Прикладні науково-технічні дослідження», – м. Івано-Франківськ, Академія Технічних Наук України, 2018. – С. 29
  9. Мазіашвілі А.Р., Корольова Н.А. Застосування статистичного кодування при компресії зображень на основі ієрархічної гратчастої інтерполяції / А.Р. Мазіашвілі, Н.А. Корольова // Матеріали доповідей 80-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті», наук.-технічний журнал – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – №177 (Додаток). – С.34
  10. Мазіашвілі А.Р., Корольова Н.А. Розробка методу відновлення зображення на основі математичного апарату штучних нейронних мереж з використанням удосконаленого методу ієрархічної інтерполяції / А.Р. Мазіашвілі, Н.А. Корольова / Матеріали доповідей 31-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті», наук.-технічний журнал – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – №4 (Додаток). – С. 50

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Методи оптимізаціїАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
2Мережеві служби та додаткиКомп’ютерні мережеві технології
3Інноваційні технології в інфокуомунікаціїКомп’ютерні мережеві технології