Співробітники кафедри ТЗ

Приходько Сергій Іванович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

Приходько Сергій Іванович

Доктор технічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.01 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.12.02 – «Телекомунікаційні системи та мережі».

Напрямок наукової діяльності: захист інформації та завадостійке кодування.

Автор понад 100 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 2 патенти та авторських свідоцтва.

Індик Сергій Володимирович

к.т.н., старший викладач

Індик Сергій Володимирович

Кандидат технічних наук з 2021 року. Дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді Д64.820.01 за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі при Українському державному університеті залізничного транспорту. Тема дисертації “Методи формування ансамблів складних сигналів для когнітивних телекомунікаційних систем”.

Напрямок наукової діяльності: обробка інформації у телекомунікаційних системах та мережах.

Автор 20 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 2 патенти.

Єлізаренко Андрій Олександрович

к.т.н., доцент

Єлізаренко Андрій Олександрович

Кандидат технічних наук. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.01 при Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

Напрямок наукової діяльності: системи рухомого радіозв’язку на залізничному транспорті.

Автор більше 70 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Альошин Геннадій Васильович

д.т.н., професор

Альошин Геннадій Васильович

Доктор технічних наук: рішення ВАК РМ СРСР від 25.10.1991 р. Тема докторської дисертації: Синтез інформаційно-вимірювальних радіотехнічних систем за умовним критерієм якості.

Напрямок наукової діяльності: радіоелектронна системологія.

Автор понад 540 наукових праць. Має 320 авторських свідоцтв, 25 науково-дослідних робіт у якості провідного та головного наукового співробітника.

Штомпель Микола Анатолійович

д.т.н., професор

Штомпель Микола Анатолійович

Доктор технічних наук з 2018 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.01 при Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 05.12.02 – «Телекомунікаційні системи та мережі». Тема дисертації “Методи декодування та оптимізації завадостійких кодових конструкцій для телекомунікаційних систем”

Напрямок наукової діяльності: обробка інформації у телекомунікаційних системах та мережах.

Автор 50 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Ковтун Ірина Володимирівна

к.т.н., доцент

Ковтун Ірина Володимирівна

Кандидат технічних наук з 2008 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д. 64.820.01 при Української академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.12.02 – “Телекомунікаційні системи та мережі ”.

Напрямок наукової діяльності: обробка та передача відеоданих.

Автор 40 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Жученко Олександр Сергійович

к.т.н., доцент

Жученко Олександр Сергійович

Кандидат технічних наук з 2006 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.01 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.12.02 – «Телекомунікаційні системи та мережі». Тема дисертації: «Метод ітеративного декодування турбокодів зменшеної складності в телекомунікаційних системах.

Напрямок наукової діяльності: завадостійке кодування, мультисервісні мережі.

Автор 50 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Лисечко Володимир Петрович

к.т.н., доцент

Лисечко Володимир Петрович

Кандидат технічних наук з 2007 року за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

Напрямок наукової діяльності: теорія когнітивних телекомунікаційних мереж. Загальна теорія і практика складних сигналів.

Автор понад 70 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Корольова Наталія Анатоліївна

к.т.н., доцент

Корольова Наталія Анатоліївна

Кандидат технічних наук з 2002 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.01 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.12.02 – “Телекомунікаційні системи та мережі”.

Напрямок наукової діяльності: системи обробки та передачі.

Автор понад 80 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Трубчанінова Карина Артурівна

д.т.н., доцент

Трубчанінова Карина Артурівна

Доктор технічних наук з 2021 року. Дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді Д64.050.14 за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти при Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут”. Тема дисертації: «Моделi, методи тa теxнологiя бaгaтокaнaльного доcтупу тa зaxиcту iнформaцiї в руxомиx комп’ютерниx cиcтемaх».

Напрямок наукової діяльності: проектування та дослідження телекомунікаційних і інформаційних систем (підсистем, окремих компонентів) та мереж залізничного транспорту.

Автор 80 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 4 патенти.