Індик Сергій Володимирович

Посада: к.т.н., старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук

Рік народження: 1983

Освіта:

У 2005 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Автоматика та автоматизація на транспорті».

Напрямок наукової діяльності:

Обробка інформації у телекомунікаційних системах та мережах

Автор:

35 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 2 патенти.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Мазіашвілі А.Р., Корольова Н.А., Родіонов С.В., Індик С.В. Розробка алгоритму статистичного кодування при компресії зображень на основі ієрархічної гратчастої інтерполяції / А.Р. Мазіашвілі, Н.А. Корольова, С.В. Родіонов, С.В. Індик // «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті»: наук.-технічний журнал – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – №2. – С. 32-37.
  2. Мазіашвілі А.Р., Корольова Н.А., Індик С.В., Сокол-Кутиловська А.С. Метод відновлення зображення на основі математичного апарату штучних нейронних мереж удосконаленого методу ієрархічної інтерполяції/ А.Р. Мазіашвілі, Н.А. Корольова, С.В. Індик // «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті»: наук.-технічний журнал – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – №5. – С.
  3. Індик С.В. Синтез параметрів приймально – передавального модуля оптоволоконної системи зв’язку. 77 міжнародна науково – технічна конференція “ Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті”, (Харків, 21 – 22 квітня 2015р.) / Укр. держ. акад. залізн. тр – ту. – Х.: Укр. держ. акад. залізн. тр – ту, 2015 – С. 50 – 51.
  4. Індик С.В. Оцінка яскості приймально – передавальних модулів оптоволоконних систем зв’язку з використанням методу перетворення нечітких множин вартості у випадкову величину. 76 міжнародна науково – технічна конференція “ Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті”, (Харків, 22 – 23 квітня 2014р.) / Укр. держ. акад. залізн. тр – ту. – Х.: Укр. держ. акад. залізн. тр – ту, 2014 – С. 226.
  5. Альошин Г.В., Приходько С.І., Індик С.В., Хамзе Білал. Патент на корисну модель № 87789. Слідкуючий завадостійкий цифровий фазовий детектор. 25.02.2014 Бюл. № 4.
  6. Альошин Г.В., Приходько С.І., Індик С.В. Патент на корисну модель №79773. Завадостійкий цифровий фазовий детектор. 25.04.2013 Бюл. № 8.
  7. Альошин Г.В., Приходько С.І., Індик С.В. Погрішність вимірів фази вузькосмугових коливань завадостійким цифровим фазометром. 75 міжнародна науково – технічна конференція “ Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті”, (Харків, 24 – 25 квітня 2013р.) / Укр. держ. акад. залізн. тр – ту. – Х.: Укр. держ. акад. залізн. тр – ту, 2013 – С. 69.
  8. Альошин Г.В., Індик С.В. Оцінка параметрів приймально – передавального модуля оптоволоконної системи зв’язку. 26 міжнародна науково – практична конференція “Впровадження перспективних мікропроцесорних систем залізничної автоматики і засобів телекомунікацій на базі цифровізації”, Алушта, Україна. Опубліковано в журналі “Інформаційно – керуючі системи на залізничному транспорті”. № 4, 2013.
  9. Індик С.В. Аналіз адаптивних алгоритмів стану дискретного каналу за результатами аналізу якості прийому блоку. // Збірник наукових праць, – Харків: УкрДАЗТ, 2008. – Вид.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Інтегральна мережаТелекомунікаційні системи та мережі
2Мережі оперативно-технологічного зв'язку залізничного транспортуТелекомунікаційні системи та мережі
3Телекомунікаційні та інформаційні мережіТелекомунікаційні системи та мережі
4Системи комутації і розподілу інформаціїТелекомунікаційні системи та мережі