Методи формування ансамблів складних сигналів для когнітивних телекомунікаційних систем

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук

Автор: Індик Сергій Володимирович

Науковий керівник / консультанти: к.т.н., Лисечко Володимир Петрович

Спеціальність: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Захист: 16.04.2021

Статус: Захищена