Удосконалення методів управління якістю сервісів в телекомунікаційних мережах

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук

Автор: Кальченко Анастасія Сергіївна

Науковий керівник / консультанти: д.т.н., професор Князєва Ніна Олексіївна

Спеціальність: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Захист: 28.10.2016

Статус: Захищена