Моделі і методи підвищення якості зв’язку в безпроводових телекомунікаційних системах на основі формування паралельних інформаційних потоків

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук

Автор: Нікітін Сергій Олександрович

Науковий керівник / консультанти: к.т.н., Бреславець Віталій Сергійович

Спеціальність: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Захист: 11.11.2016

Статус: Захищена