Моделі і методи синтезу складних сигналів з необхідними властивостями для захищених телекомунікаційних систем

Дисертація на здобуття наукового ступеня: доктор технічних наук

Автор: Замула Олександр Андрійович

Науковий керівник / консультанти: д.т.н., професор Горбенко Іван Дмитрович

Спеціальність: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Захист: 25.03.2016

Статус: Захищена