Методи і засоби контролю, діагностики та корекції помилок пристроїв обробки даних на основі класу лишків

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук

Автор: Мавріна Марина Олексіївна

Науковий керівник / консультанти: д.т.н., професор Краснобаєв Віктор Анатолійович

Спеціальність: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Захист: 19.02.2016

Статус: Захищена