Методи керування інтелектуальних телекомунікаційних мереж

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук

Автор: Обіход Ярослав Якович

Науковий керівник / консультанти: к.т.н., доц. Лисечко Володимир Петрович

Спеціальність: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Захист: 06.12.2019

Статус: Захищена