Моделі та методи підвищення якості функціонування бортових радіолокаційних систем

Дисертація на здобуття наукового ступеня: доктор технічних наук

Автор: Шефер Олександр Віталійович

Науковий керівник / консультанти: д.т.н., професор Козелков Сергій Вікторович

Спеціальність: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Захист: 14.09.2018

Статус: Захищена