Моделі та методи оцінки ефективності управління наданням інтелектуальних сервісів в мережах наступного покоління

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук

Автор: Кунуп Тетяна Василівна

Науковий керівник / консультанти: д.т.н., професор Князєва Ніна Олексіївна

Спеціальність: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Захист: 21.09.2018

Статус: Захищена