Методи декодування та оптимізації завадостійких кодових конструкцій для телекомунікаційних систем

Дисертація на здобуття наукового ступеня: доктор технічних наук

Автор: Штомпель Микола Анатолійович

Науковий керівник / консультанти: д.т.н., професор Приходько Сергій Івановчи

Спеціальність: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Захист: 19.10.2018

Статус: Захищена