Ковтун Ірина Володимирівна

Посада: кандидат технічних наук, доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1977

Освіта:

У 2000 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю “Автоматика та автоматизація на транспорті ”.

Кандидат технічних наук з 2008 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д. 64.820.01 при Української академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.12.02 – “Телекомунікаційні системи та мережі ”. Тема дисертації: «Міжкадрове поліадичне кодування для скорочення часу обробки та передачі відеоінформації у системах мобільного радіозв’язку». Науковий керівник – к.т.н., доц. Корольова Н.А.

Напрямок наукової діяльності:

Обробка та передача відеоданих.

Автор:

40 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

I. Kovtun Quasiorthogonal Frequency Acceaa On Subcarrier Frequencies [Текст] / Yu. Sverhunova,         M. Shtompel, V. Lysechko, I. Kovtun //Сучасні інформаційні системи: науковий журнал. – Харків: НТУ «Харківський політехнічний інститут», 2019. – Том 3, № 2. – С.127-131.

2. Ковтун І.В. Методи віртуалізації і масштабування в мережах безпроводового доступу [Текст] /. Обіход Я.Я., Лисечко В.П., Ковтун І.В., Шувалова Ю.С., Сколота С.В. // Системи управління, навігації та зв’язку: Збірник наукових праць. – Полтава: Полтавський НТУ імені Ю. Кондратюка, 2019. – Вип. 3 (55). – С.171-175.

3. Трубчанінова К. А.Дослідження значення величини середньої затримки пакета даних інформаційних потоків у мережах передачі даних [Текст] / Трубчанінова К. А., Ковтун І. В., Рубльов В. О., Cоболєвська Н. В. // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – Вип. 5 (126). – С. 16 – 25.

4. Ковтун И.В. Сравнительная оценка результатов сжатия и восстановления изображений с помощью межкадрового полиадического кодирования длин серий и других существующих методов [Текст]/ Ковтун И.В. // Системи обробки інформації. – Харків: ХВУ, 2013. – Вип.1. – С. 272 – 274.

5. Ковтун И.В. Особенности локально – равномерного распределения кодов-номеров полиадических чисел, сформированных для массивов длин межкадровых серий /  Ковтун И.В. методов [Текст] // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – № 1. – С. 47 – 50.

6. Ковтун І.В. Оптимізація передачі відеоінформаційних потоків по пакетах в системах транкінгового зв’язку стандарту TETRA [Текст] / Ковтун І.В. // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 127. – С.39 – 43.

7.  Ковтун И.В. Особенности передачи данных по блокам в транкинговой системе стандарта APCO 25 [Текст] /Ковтун И.В. // Радиотехника: всеукраинский межведомственный научно-технический сборник. – Харьков: ХНУРЕ, 2012. – Вип. 171. – С. 270 – 274.

8. Ковтун И.В. Оценка эффективности метода сжатия на основе межкадрового полиадического кодирования видеоданных в стандарте TETRA / Ковтун И.В. // Проблеми телекомунікацій: електронне наукове фахове видання ХНУРЕ. – Харків: ХНУРЕ, 2012. – Вип.4 (9). – С. 72 – 85.

9. Ковтун І.В. Оптимізація передачі відеоінформаційних потоків по пакетах в системах транкінгового зв’язку стандарту TETRA [Текст] / Н.А. Корольова, І. В. Ковтун // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 116. – С. 106-110.

10. Теорія електричного зв’язку. Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України, №14/18-Г від 9.01.2009 р. [Текст] / Батаєв О.П., Корольова Н.А., Ковтун І.В. / Харків: УкрДАЗТ, 2010. – 630 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Основи схемотехнікиТелекомунікаційні системи та мережі
2Обчислювальна техніка та мікропроцесори у системахТелекомунікаційні системи та мережі
3Проектно-технічна документація у галузі телекомунікаційТелекомунікаційні системи та мережі
4Системи передачі данихТелекомунікаційні системи та мережі
5Керування технічними проектами у телекомунікаціяхТелекомунікаційні системи та мережі