Штомпель Микола Анатолійович

Посада: доктор технічних наук, професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження: 1984

Освіта:

У 2006 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Автоматика та автоматизація на транспорті».

Доктор технічних наук з 2018 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.01 при Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 05.12.02 – «Телекомунікаційні системи та мережі». Тема дисертації “Методи декодування та оптимізації завадостійких кодових конструкцій для телекомунікаційних систем”

Науковий консультант, д.т.н., професор Приходько С.І.

Напрямок наукової діяльності:

Обробка інформації у телекомунікаційних системах та мережах.

Автор:

50 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Штомпель, Н. А. Многокритериальная оптимизация кодов Лаби на основе природных вычислений [Текст] / Н. А. Штомпель // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – Вип. 1 (122). – С. 24 – 27.
  2. Штомпель Н. А. Функциональное представление линейных помехоустойчивых кодов [Текст] / Н. А. Штомпель // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Харків: ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2017. – № 1. – С. 120 – 122.
  3. Штомпель, Н. А. Тенденции развития методов помехоустойчивого кодирования информации в телекоммуникациях [Текст] / Н. А. Штомпель // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил – Харків: ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2017. – № 1. – С. 35 – 37.
  4. Штомпель М. А. Принципи програмної реалізації біоінспірованого методу декодування високошвидкісних лінійних блокових кодів / М. А. Штомпель // Системи обробки інформації. — Харків: ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2017. — № 3. — С. 72 – 75.
  5. Жученко, О. С. Особливості програмної реалізації біоінспірованого методу м’якого декодування лінійних блокових кодів [Текст] / О. С. Жученко, С. І. Приходько, М. А. Штомпель // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – Вип. 2 (123). – С. 26 – 30.
  6. Асауленко, І. О. Дослідження характеристик методу декодування кодів з малою щільністю перевірок на парність на основі стохастичної оптимізації [Текст] / І. О. Асауленко, О. С. Жученко, С. І. Приходько, М. А. Штомпель // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 1 (116). – С. 33 – 40.
  7. Жученко, А. С. Метод декодирования линейных блоковых кодов на основе популяционных процедур поисковой оптимизации [Текст] / А. С. Жученко, Н. Г. Панченко, С. В. Панченко, Н. А. Штомпель // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 2 (117). – С. 25 – 29.
  8. Приходько, С. І. Методи ітеративного декодування кодів з малою щільністю перевірок на парність [Текст] / С. І. Приходько, М. А. Штомпель // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 3 (118). – С. 11 – 14.
  9. Штомпель, Н. А. Биоинспирированный метод оптимизации кодов на основе преобразования Лаби [Текст] / Н. А. Штомпель // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – Покровськ: ДонНТУ, 2016. – № 2 (23). – С. 153 – 157.
  10. Штомпель, Н. А. Биоинспирированный подход к оптимизации декодирования кодов с малой плотностью проверок на четность [Текст] / Н. А. Штомпель // Радіотехніка. Всеукр. міжвід. наук.-техн. зб. – 2016. – Вип. 187. – С. 34 – 37.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Напрямні системи електричного та оптичного зв'язкуТелекомунікації та радіотехніка
2Моделювання систем керування та зв’язкуТелекомунікації та радіотехніка
3Мережева інженеріяТелекомунікації та радіотехніка
4Комп'ютерні мережіТехнології штучного інтелекту