Керівний склад вченої ради Д64.820.01

Штомпель Микола Анатолійович

д.т.н., професор

Штомпель Микола Анатолійович

Доктор технічних наук з 2018 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.01 при Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 05.12.02 – «Телекомунікаційні системи та мережі». Тема дисертації “Методи декодування та оптимізації завадостійких кодових конструкцій для телекомунікаційних систем”

Напрямок наукової діяльності: обробка інформації у телекомунікаційних системах та мережах.

Автор 50 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Трубчанінова Карина Артурівна

к.т.н., доцент

Трубчанінова Карина Артурівна

Кандидат технічних наук з 2008 року. Дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді Д64.820.01 за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі при Українській державній академії залізничного транспорту. Тема дисертації: «Синтез систем прийому сигналів в каналах зв’язку з «пам’яттю»». Науковий керівник – д.т.н., проф. Поляков П.Ф.

Напрямок наукової діяльності: проектування та дослідження телекомунікаційних і інформаційних систем (підсистем, окремих компонентів) та мереж залізничного транспорту.

Автор 80 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 4 патенти.