Спеціалізована вчена рада Д64.820.01

ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

Приходько Сергій Іванович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 2, кабінет 211

Спеціалізована вчена рада Д64.820.01 діє з 1993 року. Раді надано право прийняття до захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю:

  • 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

Рада здійснює свої повноваження відповідно до Наказу МОН №1643 від 28.12.2019 р.