Оголошення

ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

Приходько Сергій Іванович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 2, кабінет 211

16 квітня 2021 р. о 14.00 в УкрДУЗТ

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.820.01 відбудеться публічний захист дисертації

ІНДИКА СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА

«МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ АНСАМБЛІВ СКЛАДНИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ КОГНІТИВНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ»,

що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

 

Науковий керівник : кандидат технічних наук, доцент Лисечко В.П., УкрДУЗТ.

 

Офіційні опоненти:

– доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри телекомунікацій Національного університету «Львівська політехніка» Климаш Михайло Миколайович;

– доктор технічних наук, професор, професор кафедри системи інформації Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Серков Олександр Анатолійович.

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці УкрДУЗТ.