Єлізаренко Андрій Олександрович

Посада: кандидат технічних наук, доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1972

Освіта:

Харківська державна академія залізничного транспорту (УкрДУЗТ), магістр за спеціальністю «Автоматика, телемеханіка та зв’язок на залізничному транспорті», 1996 рік. Друга вища освіта, ХарДАЗТ за спеціальністю «Економіка і управління на залізничному транспорті», 1997 рік. Кандидат технічних наук. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.01 при Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Тема дисертаційної роботи: «Методи забезпечення необхідної надійності каналів рухомого технологічного радіозв’язку в умовах впливу інфраструктури залізниць»

Напрямок наукової діяльності:

Системи рухомого радіозв’язку на залізничному транспорті.

Автор:

70 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Транкінгові мереж залізничного технологічного радіозв’язку / Єлізаренко О.В., Єлізаренко А.О., Поляков В.П., Трубчанінова К.А. Навчальний посібник. – Харків, УкрДАЗТ, 2006. – 93 с.
  2. Техніко – економічне обґрунтування проектних рішень з телекомунікацій. / Панченко С.В., Приходько С.І., Позднякова Л.О., Єлізаренко А.О. Навчальний посібник. – Харків, УкрДАЗТ, 2014. – 102 с.
  3. Правила організації та розрахунку мереж поїзного радіозв’язку. Затверджені наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 09.06.2009 №340-Ц. – 123 с.
  4. Єлізаренко О.В., Єлізаренко А.О. Коливальні кола та генератори: Конспект лекцій. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – 67 с.
  5. Єлізаренко А.О., Єлізаренко О.В. Мережі технологічного радіозв’язку на залізничному транспорті: Конспект лекцій. – Харків: УкрДАЗТ, 2007. – 47 с.
  6. Єлізаренко О.В., Єлізаренко А.О. Модулятори: Конспект лекцій – Харків, УкрДАЗТ, 2011. – 30с.
  7. Горобец Н.Н. Двухдиапазонные вибраторные антенны с одинаковой шириной главного лепестка диаграммы направленности [Текст] / Н.Н. Горобец, В.И. Горобец, А.А. Елизаренко, А.С. Степанов // Вісник Харківського національного університета ім. В.Н. Каразіна Серія «Радіофізика та електроніка» №942 вип. 17, 2010 – С. 49-54.
  8. N.N.Gorobets Multiband pyramidal norm antennas with identical main lobe widthes of the directional patterns / N.N.Gorobets, A.A. Yelizarenko // Telecommynications and radio engineering. Volume 73, number 9, 2014.-C.757-766.
  9. Єлізаренко А.О. Впровадження дводіапазонних мереж технологічного радіозв’язку в тунелях залізниць [Текст] / Єлізаренко А.О. // Інформаційні керуючі системи на залізничному транспорті. – 2014, №4, С.42-47.
  10. Єлізаренко А.О. Удосконалена статистична модель для розрахунку енергетичних характеристик каналів залізничного технологічного радіозв’язку [Текст] / А.О. Єлізаренко // Інформаційні керуючі системи на залізничному транспорті. – 2015, №2, С.37-42.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Основи експлуаації та вимірювання в телекомунікаційних системах передачіТелекомунікаційні системи та мережі
2Технічна електродинамікаТелекомунікаційні системи та мережі
3Технічні засоби автоматизаціїТелекомунікаційні системи та мережі
4Радіотехнічні системи залізничного транспортуТелекомунікаційні системи та мережі