Лисечко Володимир Петрович

Посада: керівник навчально-методичного центру, професор кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, професор

Рік народження: 1976

Освіта:

1998 року закінчив Київський військовий інститут управляння і зв’язку. Кандидат технічних наук з 2007 року за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

Підготував трьох кандидатів технічних наук за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

Заступник голови галузевої експертної ради ГЕР-17 «Електроніка та телекомунікації» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Напрямок наукової діяльності:

Теорія когнітивних телекомунікаційних мереж. Загальна теорія і практика складних сигналів.

Автор:

Автор понад 70 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Переможець ІІІ обласного конкурсу «Кращий молодий науковець Харківщини» (2008 р.).

Вибрані публікації:

 1. Я.Я. Обіход. Методи віртуалізації і масштабування в мережах безпроводового доступу [Текст] // Я.Я. Обіход, В.П. Лисечко, І.В.Ковтун, Ю.С. Шувалова, С.В. Сколота // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. Полтава – 2019 №3 (55), 171-175.
 2. Yu. Sverhunova. Quasiorthogonal Frequency Access On Subcarrier Frequencies [Текст] // Yu. Sverhunova, M. Shtompel, V. Lysechko, I. Kovtun // Сучасні інформаційні системи. Харків – 2019. Т. 3, № 2, С. 127-131.
 3. С.І.Приходько. Дослідження ефективності адаптивного методу декодування алгебраїчних згорткових кодів перемежування  [Текст] // С.І.Приходько, М.А.Штомпель, О.С. Жученко, В.П. Лисечко, Ю.С. Шувалова // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті/ Харків – 2019, № 2, С. 13-18.
 4. Indyk S. V., Lysechko V. P., Zhuchenko O. S., Kitov V. S. The formation method of complex signals ensembles by frequency filtration of pseudo-random sequences with low interaction in the time domain. Radio Electronics, Computer Science, Control. 2020. Issue 4 (55). P. 7-15. DOI 10.15588/1607-3274-2020-4-1
 5. Indyk S., Lysechko V. Method of permutation of intervals, taking into accountant correlation properties of segments. Control, navigation and communication system. 2020. Issue 3 (61). P. 128-130. DOI:10.26906/SUNZ.2020.3.
 6. Obikhod Y. Improvement of the cognitive radio system area management method with using neural networks. [Текст] // Obikhod Y., Lysechko V., Sverhunova Y. та інш. // Eastern-European JOURNAL of enterprise technologies. Харків 2017. № 4/9 (88). P. 22-29.
 7. Свергунова Ю.О. Метод квазіортогонального частотного мультиплексування на піднесних частотах [Текст]: Ю.О. Свергунова, В.П. Лисечко, Д.О. Легка // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2015. – № 2. – С. 75-79.
 8. Y. Sverhunova. Method of Determining Coincidence Positions Subcarrier Frequencies By QOFDM [Текст]// Y. Sverhunova, V. Lysechko, G. Kachurovskiy // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Х.: УкрДУЗТ –2015. – Вип. 3(113). – С. 78-81.
 9. Я.Я.Обіход, О.К. Фоменко, В.П. Лисечко, Метод навчання когнітивних радіомереж на основі кіл Маркова, Збірник наукових праць Української державної академії залізничного трансорту. – Х.: УкрДАЗТ –2012. – Вип. 133. – С. 147-154.
 10. Сопронюк І.І. Метод мониторинга спектра в когнитивных радиосетях на основе использования информационного критерия Акайке // И.И. Сопронюк, В.П. Лысечко, Е.А. Ухова // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС ім. І. Кожедуба – 2011. – Вип. 5(95). – С.108-112.
 11. Volodymyr Lysechko, Yuliya Stepanenko:„Method of determination of short videoimpulses passing period in code sequences on the basis of Heaviside step function approximation” 8 Summer School «Advanced Aspects of Theoretical Electrical Engineering Sozopol’10».

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Радіотехнічні системи на залізничному транспортіТелекомунікації та радіотехніка